Nemocnice může plně využívat modernizované centrální operační sály

Českolipská nemocnice uspěla s projektem „Modernizace centrálních operačních sálů“ a získala na jeho realizaci prostředky z evropských fondů v celkové výši 10 430 200 korun. Může tak využívat tři nové anesteziologické přístroje, dva operační stoly, nové endoskopické věže a nový ultrazvuk.

Projekt uspěl v operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2 a byl rozdělen na čtyři části. První část se týkala dodání tří kusů anesteziologických přístrojů, kdy v otevřeném zadávacích řízením zvítězila společnost Madisap, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou l 972 300,- Kč.
V druhé části dodala firma Maqet CR s.r.o., která zvítězila v otevřeném zadávacích řízení s nejnižší cenovou nabídkou 2 793 667 korun, dva kusy operačních stolů. Jeden stůl je určen pro pro gynekologicko – urologickou operativu a druhý pro operativu traumatologicko – ortopedickou.
Třetí dodávku tvořily tři kusy endoskopických věží. V tomto žízení zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou 4 317 884,- firma RADIX CZ s.r.o
Ultrazvukový přístroj, jehož dodávka patřila do čtvrté části, instalovala v minulých dnech vítězná firma A.M.I. – Analytic Medical Instruments,s.r.o. Cena ultrazvuku činila 963 160,- Kč.

Mgr. Dana Šperlíková – koordinátor projektuOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)