Rozhovor

V tomto rozhovoru se nám věnoval primář Oddělení patologie MUDr. Marek Urbanec. Naším cílem bylo přiblížit veřejnosti, čím se dnes oddělení nejvíce zaobírá. 

A také to, že práce na patologii je velmi zajímavou, odbornou a precizní prací, zejména pak pro odborníky v laboratořích.

Patologie  (Patologie foto.jpg)
 
1. V úvodu bych pane primáři poprosila o představení Oddělení patologie.
Dobrý den, na úvod tedy trochu teorie. Patologie je základní medicínský obor, ve své podstatě je to nauka o nemocech. Patologem se pak rozumí kvalifikovaný lékař, který vyšetřuje tkáně pacientů, které jsou odebírány při operacích v nemocnicích či při ambulantních chirurgických výkonech. Naší prací je, abychom pomocí mikroskopu posuzovali a hodnotili chorobné změny v lidských tkání. Právě vyšetřování tkání živých pacientů tvoří většinu naší práce, odhadem tak 90%, jen asi 10% naší práce je potom pitevní provoz. 

2. Jaké tkáně vyšetřujete nejčastěji?
Nejčastější léze, které vyšetřujeme, jsou pigmentové skvrny na kůži včetně maligního melanomu, benigní a maligní nádory trávícího traktu, močovopohlavního systému, prsu, plic
a poslední dobou nás zaměstnávají také nádory jater i pankreatu. Patolog velmi intenzivně spolupracuje s chirurgem i v průběhu operace, kde je schopen zrychleným postupem vyšetřit tumor a modifikovat operační postup, případně posoudit resekční okraje, zda byl nádor odstraněn celý či nikoliv. V případě maligních nádorových onemocnění stanovujeme určité parametry nádorové tkáně, které jsou důležité pro onkologa a další samotnou onkologickou léčbu pacientů.

3. Jak samotný postup vyšetřování tkání probíhá?
Tkáň přijata do laboratoře je většinou fixovaná, tzn. je ponořena ve fixačním roztoku v odběrových nádobách. Tuto tkáň makroskopicky vyšetříme, popíšeme, poté se v přístroji zvaném tkáňový procesor odvodní, prosytí parafinem. Tuto tkáň potom laborantky „zalévají“ do parafínu, tzn. že z ní zhotoví parafinové bločky, které je možno krájet. Laborantky potom bloky krájí na tenké řezy na mikrotomech. Histologický řez tkáně má tloušťku 4-5 um. Je to velmi obtížná, řekl bych až „hodinářská“ práce Takto připravené řezy se obarví a předávají lékařům k jejich odečtení. V této fázi vstupuje do pracovního procesu erudice patologa podpořena spoustou literatury. Výsledek nekomplikovaných biopsii je k dispozici za 3 až 4 dny, v případě statim vyšetření za 2 pracovní dny. V případě použití speciálních barvících metod se doba vyšetření prodlužuje i na 7 až 10 dní dle obtížnosti diagnózy. Dle standardů společností onkologů, patologů a zdravotních pojišťoven jsou určité skupiny diagnóz, které musí být odeslány k II. čtení do fakultních pracovišť z důvodu velmi nákladné léčby pacientů, nebo stanovení určitých znaků nádorové tkáně, které nelze provádět na všech pracovištích patologie.
Z operačních sálů tkáň přichází také nativní, tzn. bez fixační tekutiny v rámci peroperačního vyšetření. Tuto tkáň lze krájet jen v mikrotomu zvaném cryocut, kde je hluboce zmražená. Řezy zmražené tkáně se obarví zkráceným postupem. Výsledek peroperačního vyšetření je k dispozici do 30 min.

4. Jak si máme představit proces obarvení tkáně?
Naše oddělení disponuje vícero barvícími histochemickými a imunohistochemickými metodami. Jejich cílem je vizualizovat a identifikovat v histologickém řezu jednotlivé struktury, které jsou důležité pro diagnózu. Na téměř každou strukturu tkáně existuje barvící metoda. Naše laboratoř disponuje základní paletou - 17 histochemických metod a 17 imunohistochemických metod. Spektrum metod obměňujeme a rozšiřujeme dle potřeb klinickým lékařů a spektra vyšetřovaných diagnóz. V poslední době jsme do laboratoře zavedli metody potřebné pro diagnostiku karcinomů plic a bronchů.

5. Oddělení se neustále modernizuje, pracujete s novými technologiemi, vybavením, mohu poprosit o komentář?
V posledním roce se povedlo oddělení dovybavit přístrojovou technikou, která laboratorní proces do značné míry automatizuje a práci zefektivňuje. Technika v každém případě uvolňuje ruce zejména laborantkám, které se můžou plně věnovat zásadní činnosti a tedy řezu histologického preparátu. Mezi nejdůležitější moderní přístrojové vybavení patří montovací a barvící automat, zalévací linka, laboratorní informační systém s tiskárnou skel a bloků. Tím, že došlo k částečné automatizaci provozu, má oddělení možnost se rozvíjet a reagovat na potřeby klinických lékařů.

6. Oddělení patologie je oddělení, které spolupracuje nejen v rámci nemocnice, ale také s okolními zdravotnickými zařízeními. Oddělení spolupracuje téměř se všemi ambulantními lékaři v regionu. Velmi si vážíme této spolupráce a snažíme se jí dále rozvíjet. V poslední době nabízíme elektronický přenos výsledků vyšetření, který je rychlejší, efektivnější. V této souvislosti je nezbytné uvést, že Oddělení patologie českolipské nemocnice je akreditovaná zdravotnická laboratoř. Úzce spolupracujeme s odděleními a ústavy patologie napříč prakticky celou republikou, zejména samozřejmě s těmi nejbližšími, tedy například s Oddělením patologie KNL.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)