Doporučení koronavirus

Vážení občané,
prosíme pacienty, kteří by měli podezření na onemocnění koronavirem (s ohledem na svůj zdravotní stav a pobyt v destinaci s výskytem koronaviru), aby se nevydávali ihned do zdravotnického zařízení, nebo ordinací.

Mohli byste tím ohrozit další osoby, ať už po cestě nebo v čekárně zdravotnického zařízení.

V souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví ČR postupujte dle následujících doporučení:

• zůstaňte doma – nenavštěvujte nemocnice a zdravotnická zařízení

• telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici (kompletní informace https://www.khslbc.cz/)

• při závažných zdravotních potížích volejte rychlou lékařskou pomoc na čísle 155

• preventivní vyšetření na přítomnost koronaviru (při negativní klinické a cestovatelské anamnéze) se neprovádí

• dodržujte základní hygienická pravidla pro ochranu ostatních osob.

Děkujeme.

NsP  (DSC_1047.JPG)
Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)