Českolipská nemocnice má díky společnosti Preciosa, a.s. mobilní rentgen.

Nemocnice s poliklinikou v České Lípě obdržela na konci srpna 2015 od společnosti Preciosa a.s. finanční dar ve výši téměř 300 000,- Kč.

Nemocnice za získané prostředky zakoupila nový mobilní rentgenový přístroj, který dnes už slouží pacientům.

Zařízení je obrovským přínosem především na odděleních s JIP a na centrálních operačních sálech, kde se pacienti nemohou sami pohybovat a jejich převoz na specializované pracoviště RDG, by mohl znamenat další zdravotní komplikace.
“Chtěl bych touto cestou poděkovat společnosti Preciosa za všechny naše pacienty! Velice si vážím jejího přístupu k naší nemocnici a věřím, že dobrá spolupráce mezi námi bude pokračovat i v budoucnosti,” poděkoval za celou nemocnici její generální ředitel pan Jaroslav Kratochvíl.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)