Zdravotnické právo 2020

S vynikajícím ohlasem se setkala přednáška na téma Zdravotnické právo 2020 JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M.

Management nemocnice, lékaři i nelékaři českolipské nemocnice do posledního místa zaujali místa v zasedací místnosti. Na programu se například objevilo téma pacient a zdravotní systém, práva a povinnosti poskytovatele, zdravotníka a pacienta nebo základy práva zdravotního pojištění. Nechyběla ani bohatá diskuse a řada dotazů z přímé praxe.

Zdravotnické právo  (1b.jpg)

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., se dlouhodobě zabývá teorií i praxí zdravotnického práva, je vedoucím Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK, zdravotnické právo přednáší také na FHS UK a na IPVZ. Je předsedou Asociace pro medicínské právo a bioetiku a členem Světové asociace medicínského práva. Je držitelem Bolzanovy ceny za diplomovou práci "Lékař, pacient, trestní právo" a dalších profesních ocenění. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)