Důležité upozornění pro veřejnost !!

Chtěli bychom důrazně požádat všechny návštěvníky, aby předem kontaktovali, buď telefonicky nebo mailem, svého ošetřujícího lékaře nebo sestru v ordinaci a domluvili se, zda je osobní návštěva u lékaře nutná.

Telefonické kontakty naleznete na webových stránkách.

Zároveň upozorňujeme, že veškerý doprovod nebude vpuštěn do Nemocnice, s výjimkou nemohoucích, handicapovaných, imobilních, nesvéprávných a dětí. Z nařízení vlády nejsou možné ani doprovody u porodu.

Hlavní funkcí triážového stanu je především vytřídit pacienty (triage) do tří základních skupin a dále neumožnit vstup do budov v areálu Nemocnice nadbytečnému množství návštěvníků, kteří nevyžadují ošetření.

Dochází k soustavné a pečlivé kontrole pacientů a návštěvníků, kteří vstupují do budov uvnitř areálu. Každý podléhá kontrole, zda je rizikový nebo potenciálně rizikový stran infekčního onemocnění COVID-19.

Děkujeme za pochopení v současné složité situaci.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)