Poděkování za podporu

Vážení a milí spoluobčané,
Českolipská nemocnice velmi oceňuje sounáležitost všech složek i každého jednotlivce z řad občanů při pomoci a spolupráci v této náročné době pro nás všechny.

Nemocnice přijímá a realizuje mnoho organizačních i hygienicko-epidemiologických opatření a průběžně je aktualizuje dle vývoje epidemiologické situace. Proto byl před hlavním vstupem do nemocnice vytvořen prostor pro provedení třídění (triážový stan) pro vstup všech pacientů do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchranou službou nebo zdravotní dopravní službou. Dále nemocnice vyčlenila prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotnických služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19. Nemocnice má také zájem provozovat odběrové místo. Současně nemocnice eviduje stav zásob osobních ochranných prostředků, plánuje jejich spotřebu a jejich přidělování.

Všechna opatření jsou v souladu s nouzovým stavem vyhlášeným na území České republiky vládou a také s mimořádnými opatření vlády, Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně hejtmana Libereckého kraje.

Společnými silami celou situaci určitě zvládneme a ještě jednou děkujeme za podporu a pomoc.


FOTOGALERIEOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)