Nemocnice nevzdává boj s nákazou

29. března začala v českolipské nemocnici fungovat tzv. „polní nemocnice.“

„Během 80 hodin u nás vznikla samostatná nemocniční jednotka s kapacitou 2 intenzivních lůžek s možností umělé plicní ventilace a s 10 standardními lůžky,“ vysvětlil generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek. Celá nová jednotka je v tento okamžik připravena pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19, pro pacienty, kteří čekají na výslede...k odebraného stěru a zároveň potřebují nemocniční péči V době vyhlášení nouzového stavu tak nemocnice reagovala na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Polni nemocnice  (image1.jpeg)

Pro tento lůžkový fond využila nemocnice prostory bývalých garáží nemocnice, které se nachází v zadní části areálu. Ty jsou nově přebudovány na nemocniční oddělení, jsou zde umístěna lůžka, zdravotnická technika a je zde zajištěno odborné lékařské i ošetřovatelské vedení s nejvyššími hygienickými opatřeními. Tato samostatná jednotka má výhodu zejména ve svém umístění, je zcela oddělena od prostor samotné nemocnice.
„Snahou je zejména ochrana zdraví všech našich současných a budoucích pacientů, klientů, i ochrana zdravotnického personálu,“ shrnul generální ředitel Ing. Pavel Marek.

Pro připomenutí, českolipská nemocnice má 488 lůžek, z toho podstatnou část, celkem 122, tvoří lůžka následné péče. Jedná se o jedno z největších Odděleních lůžek následné péče v rámci Libereckého kraje, které slouží ohrožené skupině, zejména seniorům, a které je zároveň umístěno v budově monobloku nemocnice.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)