Nové odběrové místo na Covid-19

V areálu českolipské nemocnice začalo fungovat nové odběrové místo pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19.

Odběrové místo je určeno pouze pro pacienty na základě VYSTAVENÉ ELEKTRONICKÉ ŽÁDANKY OD LÉKAŘE! Odběr v těchto případech indikuje praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče, epidemiolog Krajské hygienické stanice nebo ambulantní specialista - pneumolog.

Odběry probíhají každý pracovní den v čase mezi 9 až 11. hodinou. Odběrové místo je zřízeno ve stanu za budovou bývalé Krajské hygienické stanice (OHES), staré zahradnictví (tzv. „skleník“) - mapa červený bod.

Postup:

Indikující lékař vyplní  žádanku v centrálním registru ÚZIS .

Pokud pacient půjde na odběr na Covid-19 do odběrového stanu v České Lípě:

  • Pacient zavolá na tel.číslo  739 500 430 v době mezi 8:00- 11:00 hodinou ( pondělí-neděle ) a domluví se na termínu odběru  !!!
  • Pacient přijede v domluveném termínu (datum, čas)  na odběr do areálu nemocnice hlavním vjezdem, trasa je vyznačena.
  • Odběrový pracovník ověří identifikaci a bude proveden odběr.
  • Vzorky jsou odeslány k vyšetření ( v současné době do Liberce)

Prosím, vyzvěte pacienty, aby se nechodili objednávat osobně k odběrovému stanu.

Prosím, pokud možno, aby pacienti přijeli autem (pěší, cyklisty odebereme také).

Plan (plan.png)

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)