Přinesené věci pro pacienty

V případě, že chcete donést věci pacientům, hospitalizovaným v nemocnici, je nutné, aby věci byly řádně uzavřeny a označeny (v balíčku, igelitové tašce). Věci přineste v době od 7:00  do 20:00 a odevzdejte je v triážovém stanu před hlavním vchodem do nemocnice.

Pracovník z triážového stanu zajistí předání věcí na příslušné oddělení. Cennosti personál triážového stanu nepřebírá. Prosíme o dodržování času předání.

Děkujeme.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)