Zmírnění mimořádných opatření provozu nemocnice

Vážení pacienti,
vzhledem k dosavadnímu příznivému vývoji pandemie se z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví začínáme vracet k běžnému režimu. Postupně budeme rozjíždět vybrané plánované operační výkony i běžnou ambulantní péči. Jedná se o postupný proces, který by měl být v souladu s kontrolovaným rozvolňováním restriktivních opatření.

V příštím týdnu, tedy od 27. 4. 2020, již bude možné se objednávat k plánovaným vyšetřením, vybraným výkonům a operacím za hospitalizace, tak i v ambulancích či odborných poradnách. Do ambulancí budeme objednávat pacienty tak, aby se jich najednou nesešlo v čekárnách nadměrné množství a bylo možné nastavit takový režim, který umožní čekat na vyšetření s dodržením předepsaných vzdáleností. V indikovaných případech bude využíván telefonický kontakt a předepisování léků formou e-receptu. Akceptujeme pouze telefonické objednání, kontakty do jednotlivých ambulancí a poraden naleznete na webových stránkách https://www.nemcl.cz/aktuality/detail/887/https://www.nemcl.cz/aktuality/detail/886/

Některá protiepidemiologická opatření a omezení, jako je zákaz návštěv na lůžkových odděleních, třídění pacientů při příchodu do nemocnice, vstup bez doprovodu zůstanou z důvodu dodržení maximální bezpečnosti zachována. Při příjmu k hospitalizaci budou všichni pacienti testováni na přítomnost koronaviru jako doposud. Pacientům a ostatním návštěvníkům nemocnice bude zatím stále zamezen přístup nemocničního bistra. 

V celé nemocnici bude trvale maximální pozornost věnována dodržování předepsaných hygienických opatření, tj. nošení roušek, hygieně rukou a fyzické distanci mezi osobami. Další kroky v uvolňování režimových opatření budou realizovány podle vývoje epidemiologické situace v ČR.

Děkujeme za respektování našich opatření.

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)