Nová pravidla v triážovém stanu

Vážení pacienti,
od pondělí 27. 4. 2020 měníme pravidla třídění pacientů v triážovém stanu. Vzhledem k postupnému navyšování péče o naše pacienty, otevírání ambulancí a poraden a nutnosti zrychlit průchodnost triážovým stanem přistupujeme k následujícím opatřením:

  1. pacienti, kteří směřují do soukromých ambulancí nebudou procházet triážovým stanem, ale triáž jim bude provedena přímo v ordinaci lékaře. Seznam soukromých ambulancí naleznete na webových stránkách nemocnice https://www.nemcl.cz/aktuality/detail/886/

 

  1. pacienti, kteří směřují do ambulancí, poraden zřizovaných nemocnicí budou stále procházet přes triážový stan, obdrží vstupní kartu, se kterou se budou prokazovat v ambulancích a poradnách jako doposud. Seznam našíich ambulancí naleznete na webových stánkách nemocnice https://www.nemcl.cz/aktuality/detail/887/

Pro všechny pacienty nadále platí, že veškerý doprovod není vpuštěn do budov s výjimkou dětí, handicapovaných (neslyšící, nevidomý, závažné duševní poruchy), imobilních, nesvéprávných a otců u porodu či osoby žijící ve společné domácnosti s rodičkou.

Přinesené věci pro pacienty budou předány v triážovém stanu v čase mezi 12,00 - 18,00 hod. musí být řádně uzavřeny a označeny jménem pacienta a oddělením.

Každý návštěvník musí mít ústenku

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)