Nové poradny na oddělení léčebné rehabilitace

Od 1.1.2014 byl zahájen provoz dvou nových specializovaných poraden rehabilitačního lékařství. Každou první středu v měsíci od 13,00 – 15,00 hod vede MUDr. Hullová poradnu pro rehabilitaci pacientů s lymfedémem.

Od 1.1.2014 byl zahájen provoz dvou nových specializovaných poraden rehabilitačního lékařství.

Každou první středu v měsíci od 13,00 – 15,00 hod vede MUDr. Hullová poradnu pro rehabilitaci pacientů s lymfedémem.

Poradna bude zaměřena na dlouhodobou komplexní rehabilitaci pacientek po operacích prsu ( ošetření lymfedému, kinezioterapie, režimová opatření). U onkologických pacientek je předpokladem ukončená onkologická terapie. Dále se budeme zaměřovat na vyšetření a terapii pacientů s pooperačním nebo poúrazovým lymfedémem.

Každý 1. čtvrtek v měsíci od 13,00 – 15,00 primář MUDr. Trenčiansky vede poradnu pro děti a dorost. Primář MUDr. Vladimír Trenčiansky má dlouholeté zkušenosti s léčbou dětských pacientů s pohybovými onemocněními, je členem pracovní skupiny NORA (Neurologie, Ortopedie, Rehabilitace, Ambulance) při Fakultní nemocnici Motol Praha.

Půjde o specialovanou poradnu pro rehabilitaci dětí s neurovývojovými onemocněními, s chronickými neurologickými onemocněními. Je také určená pro dětské pacienty po operacích a úrazech na pohybovém aparátu, pro děti s vadným držením těla nebo skoliosou. Do poradny jou také indikovány děti s bolestmi v zádech.

Na základě vyšetření je stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán, pacient je zařazený do fyzioterapie s výběrem účinného rehabilitačního postupu. Fyzioterapeutkou je následně provedený zácvik do domácího cvičení, včetně instruktáže rodičů. Součástí léčby je také vhodné skupinové cvičení, fyzikální terapie a hydroterapie.

  • Do poraden se můžete objednávat již nyní
    osobně v evidenci oddělení suterén polikliniky, budova B
    nebo na telefonu 487 95 46 56 – vyšetřovna paní Jiřina Štumarová
     
  • Vyšetření v poradně je plně hrazeno všemi zdravotními pojišťovnamiOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)