Nové oddělení chirurgie

Českolipská nemocnice dokončila rekonstrukci a modernizaci dalšího svého oddělení. Po Gynekologicko-porodnickém oddělení, které novou podobu získalo v loňském roce, přišlo na řadu velké lůžkové oddělení s kapacitou 60 standardních lůžek - chirurgie.

Celá rekonstrukce byla rozdělena do dvou základních etap dle jednotlivých částí oddělení, lamel. Rekonstrukce první lamely, chirurgie A, probíhala od září do prosince loňského roku, druhá etapa, chirurgie B, poté navázala v lednu letošního roku a dokončena byla vzhledem k pandemii covid-19 v polovině června. Lůžkové oddělení je oproti původnímu umístění na 6. a 7. patře nově na jednom podlaží, nachází se v 6. patře budovy monobloku.

Chirurgie  (1.jpg)

Lůžkové oddělení prošlo kompletní rekonstrukcí a modernizací. Pacienti mají k dispozici zcela nové pokoje, které jsou vybaveny novým nábytkem, televizemi a dalšími zařizovacími předměty. Nová jsou také veškerá sociální zázemí pacientů. Na celém oddělení je pak možné se připojit na wifi. I zdravotníci pracují ve zcela novém prostředí, nelékařský personál zejména na velké nové sesterně, modernizací se dočkaly denní místnosti zdravotníků nebo lékařské pokoje. Na oddělení funguje také moderní komunikační systém sestra-pacient. V rámci akce zde byly realizovány nové podlahy, podhledy, elektrické rozvody a v neposlední řadě rozvody medicinálních plynů. 6. patro nemocnice bylo, kromě i jiných podlaží, vybaveno také dvěma automatickými dveřmi. Tuto akci podpořila dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR. Obnovou prochází také vestibul 6. podlaží nemocnice. Kromě stavebních úprav, které v současné době probíhají, tato poslední fáze obsáhne opět nové vybavení prostor, nové osvětlení nebo výmalbu.

„Jednoznačným cílem této akce bylo opět logické sestěhování oddělení na jedno podlaží nemocnice, logisticky přiblížit oddělení operačním sálům a zároveň nabídnout pacientům co nejvyšší komfort při návštěvě naší nemocnice,“ shrnul generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek.

Celkové náklady na modernizaci Chirurgického oddělení dosáhly cca 18 mil. Kč. V rámci obou etap rekonstrukce částka pokrývá kompletní stavební práce, moderní technologie, systémy, kompletní vybavení pokojů a zázemí pro pacienty i zdravotníky. Podstatnou část finančních prostředků, celkem 8 mil. Kč, poskytl na tuto rozsáhlou modernizaci a rekonstrukci českolipské nemocnici její akcionář, Liberecký kraj. Nemocnice pak opět oslovovala okolní města a obce, aby podpořili tuto investici a stali se tak partnery projektu. Velké poděkování zde patří bezesporu městu Česká Lípa, kdy zastupitelstvo města schválilo na tuto akci dotaci ve výši 900 tis. Kč, významný příspěvek ve výši 300 tis. Kč poskytlo také město Nový Bor nebo město Doksy, které podpořilo obě etapy celkovou částkou 200 tis. Kč. Poděkování patří jistě i obcím v regionu, které se k projektu připojily. Obec Horní Libchava podpořila modernizaci chirurgie částkou 20 tis. Kč, obec Okna poté částkou 10 tis. Kč. Zbylé finance šly z rozpočtu českolipské nemocnice.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)