NsP Česká Lípa nabízí anonymní vyšetření na HIV

Anonymní, přesto profesionální a spolehlivou cestu k ověření zdraví nabízí naše nemocnice každému, kdo má obavu z ohrožení virem HIV. Preventivně jsou kontrolováni pouze všichni dárci krve. Základem diagnostiky proto je vyšetření přítomnosti krevních protilátek proti viru HIV. Obvykle k němu slouží odběr žilní krve v nepatrném množství.

Anonymní zájemce o vyšetření na HIV protilátky si na oddělení klinické mikrobiologie NsP vyzvedne žádanku a fakturu, kterou uhradí.
Cena vyšetření je 500 Kč, cena odběru krve 42 Kč.
  • Následně navštíví ve 4. patře polikliniky „Odběrovou místnost NsP“, kde bude proveden odběr na vyšetření.
  • Provoz zde je každý všední den od 11 do 12 hodin.
  • Zájemce si výsledek vyšetření vyzvedne osobně, po dohodě s oddělením klinické mikrobiologie.
Kontaktní telefon: mob. 702 012 246 nebo 487 954 440
Kontaktní osoba: Andrea Hégrová, DiS., vedoucí laborantka OKLOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)