Anesteziologicko-resuscitační oddělení, DIOP

ARO - DIOP 


Primář oddělení: MUDr. Lubor Picmaus
Telefon: 487 954 501
Email: lubor.picmaus@nemcl.cz

Vrchní sestra: Jiřina Škrletová
Telefon: 487 954 502
Email: jirina.skrletova@nemcl.cz

                                                                                                                                                                                                                         Picmaus (Picmaus_Lubor-ARO.JPG)

J.Skrletova (J.Skrletova.jpg)Charakteristika oddělení 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

ARO patří mezi základní klinická oddělení českolipské nemocnice. Jeho činnost spočívá v několika oblastech. Na šestilůžkové resuscitační stanici je poskytována léčebná a ošetřovatelská péče pacientům, u kterých došlo z různých příčin k selhání minimálně jedné ze základních životních funkcí. Tyto funkce musí být nahrazeny přístrojovou technikou, podpořeny léčivy, speciálními léčebnými postupy a výkony. Nedílnou součástí takové léčby je náročná intenzivní ošetřovatelská péče a monitorace vitálních funkcí. Léčba na resuscitačních lůžkách musí být zajištěna náležitou přístrojovou technikou a provádí ji speciálně školený personál.

Z moderních léčebných metod je využíváno provádění punkčních dilatačních tracheotomií, kontinuální invazivní monitorace arteriálního a venózního tlaku, monitorace hemodynamiky, endoskopického zavádění jejunálních sond pro zajištění kvalitní nutrice pacientů, neinvazivní ventilace těsnou maskou, protektivních ventilačních režimů a provádění mimotělních eliminačních metod, nahrazujících zejména funkci ledvin při jejich akutním selhání.
Anesteziologický úsek zabezpečuje nejen podávání různých typů anestézií na operačních sálech všech operačních oborů nemocnice, ale provádí celkové nebo místní znecitlivění či analgosedaci u diagnostických výkonů bolestivých, nepříjemných či zákrocích vyžadujících klid pacienta pro oddělení nechirurgická. Lékaři se podílejí na léčbě pacientů po operacích, s úrazy či onemocněními provázenými bolestí akutní. V indikovaných případech je poskytována porodnická analgezie. Pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou. Pro bezpečné zotavení pacientů po anestézii jsou zřízeny na centrálních operačních sálech dospávací pokoje. Lékaři kladou velký důraz na komfort a bezpečí pacientů. Průběžně jsou zaváděny nové postupy v léčbě akutní bolesti.
Na ambulanci chronické a neztišitelné bolesti je poskytována péče nemocným s vleklými bolestmi různých příčin.
Anesteziologická ambulance nepracuje v klasickém ambulantním režimu. Výkony spadající do rámce ambulance jsou zpravidla prováděny u již hospitalizovaných pacientů. Slouží k vyšetření a zajištění příprav nemocných před plánovanými operačními či diagnostickými výkony v anestézii. Důležitým obsahem této činnosti je také informovat nemocné a rodiče dětských pacientů o podmínkách a průběhu anesteziologického výkonu.
Koncem roku 2011 bylo v nemocnici zřízeno zcela nové pracoviště - DIOP - oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče s šesti lůžky. Bližší informace zjistíte v samostatném odkazu na toto pracoviště.
Mimo tuto činnost lékaři ARO spolupracují s lékaři jednotek intenzivní péče chirurgického, neurologického i dětského oddělení v koordinaci intenzivní péče u pacientů, u kterých selhání životních funkcí hrozí. Anesteziologický tým je volán ke každé kardiopulmonální resuscitaci v nemocnici.

DIOP

Pracoviště se šesti lůžky slouží od poloviny prosince 2011 pro lepší přechod indikovaných pacientů z oddělení anesteziologicko - resuscitačního nebo jednotek intenzivní péče na standardní ošetřovatelská lůžka, LDN či do domácí péče. Většinou se jedná o pacienty se závažným neurologickým postižením po cévních mozkových příhodách, úrazech centrálního nervového systému, ale i o pacienty s jinými onemocněními.

Vyškolený personál se stará o pacienty po stabilizaci kritického stavu, kdy jejich onemocnění již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, časté změny ordinací léků a infuzí, ale je stále nutná zejména intenzivní ošetřovatelská péče.Tím se rozumí zejména péče o dýchací cesty pomocí častého a pravidelného odsávání hlenů, podávání vyšší koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu s jeho ohřátím a zvlhčením, aplikaci inhalací.

Nezanedbatelnou součástí takové péče je i zajištění náležité výživy. Většina pacientů není schopna ještě dostatečně jíst a pít, proto jsou vyživováni pomocí sondy zavedené do žaludku nebo tenkého střeva. Personál zde věnuje velkou péči prevenci vzniku proleženin a tromboembolické nemoci, rovněž rehabilitační péči pohybového aparátu a zaměřuje se také na speciální techniky bazální stimulace.
Stanice DIOP je vybavena monitory pro nepřetržité sledování vitálních funkcí, elektrickými polohovacími lůžky a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. Nemocnice zde používá aktivní

matrace pro každé lůžko, odsávačky, nebulizátory, ventilátor, defibrilátor a EKG. Zajištěna je okamžitá dostupnost laboratoře klinické biochemie, hematologie, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod a anesteziologa, jakož i dostupnost konziliární služby v oborech chirurgie, interna a neurologie.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)