Centrální příjem

CENTRÁLNÍ PŘÍJEM 

 

Veducí lékař oddělení: MUDr. Jiří Čech
Telefon: 487 954 088
Email: jiri.cech@nemcl.cz

 Vrchní sestra: Magda Holečková
Telefon: 487 954 089
Email: magda.holeckova@nemcl.cz


                                                                                                                                                                                                                           


J. Cech (Čech Jiří.JPG)

M. Holečkova (Holečková Magda.JPG)


Důležitá tel. čísla na centrální příjem:
487 954 180, 487 954 181

Wifi zóna zdarma 

Charakteristika oddělení  

 • Centrální příjem byl nově zrekonstruován a oficiálně otevřen 2. ledna 2006.
 • Centrální příjem poskytuje péči pro pacienty s akutním zhoršením zdravotního stavu
 • Jsou přiváženi záchrannou službou, přicházejí sami s doporučením svého praktického lékaře či specialisty nebo přicházejí bez tohoto doporučení
 • Odbornou péči zajišťují lékaři jednotlivých oddělení /interna, neurologie, chirurgie, ortopedi a traumatologie/.
 • Pacienti přivezení záchrannou službou jsou ošetřování přednostně na emergency. O pořadí ošetření ostatních pacientů rozhodují lékaři jednotlivých odborností dle závažnosti jejich zdravotního stavu.

Struktura CP

 1. Emergency
  telefon 487 954 180
 2. Odborné ambulance a vyšetřovny
  interní, neurologická, chirurgická a traumatologická
 3. AAP -  lékařská pohotovost pro dospělé – od 19-ti let věku
  telefon: 487 954 184
  provoz: Po-Čt 18.00-20.00, Pá 17.00-21.00
  víkendy a svátky 9.00-18.00
Recepce centrálního příjmu zajišťuje podávání informací a evidenci akutních pacientů.
Lékaři jednotlivých odborností zajišťují odbornou péči o pacienty.

Postup ošetření pacienta

 1. Plánovaný pacient - přijímá se na jednotlivých oddělení nemocnice!

 2. Akutní pacient - emergency, recepce
  1. Zaevidování pacienta - nutno předložit osobní doklady, průkaz zdravotního pojištění, event. doporučení praktického lékaře či specialisty, vhodný seznam chronicky užívaných léků.
  2. Zařazení pacienta do odborné ambulance.
  3. Sestra informuje daného odborného lékaře.
  4. Vlastní vyšetření pacienta lékařem - klinické
   - laboratorní (EKG, RTG, rozbor krve, moči …)
   - výsledky mohou trvat 1-2 hodiny dle vytíženosti RTG oddělení a laboratoří/ tato doba se může prodloužit o další potřebná vyšetření (ultrazvuk, CT …)
  5. Zhodnocení všech vyšetření lékařem a jeho závěr (pacient může být ošetřen ambulantně a propuštěn domů či může být hospitalizován v nemocnici).

S ohledem na Váš zdravotní stav budete čekat na ošetření v čekárně nebo vleže na lůžku v urgentní části centrálního příjmu – Emergency. Celková doba ošetření může trvat 2 - 3 hodiny (záleží na množství pacientů a počtu vyšetřovacích metod). Někdy se stane, že i tato doba je překročena, proto prosíme o Vaší shovívavost.

Během této doby je Vám a Vašemu doprovodu v čekárně k dispozici televizor, automat na vodu, letáky, časopisy a informační tiskoviny. Pro děti je zde vybudován dětský koutek. Potraviny k občerstvení i pití je možno zakoupit v nemocniční prodejně či v automatu. Budete-li mít, během pobytu na našem oddělení, jakékoli dotazy, obraťte se s nimi na sestru v recepci či odborného lékaře v dané ambulanci, nebo vyšetřovně.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)