Chci darovat krev - jsem dárce krveBezpříspěvkové dárcovství

Darování krve je lidský čin, který při vědomí, že lidská krev je nenahraditelnou tekutinou, umožňuje navrácení zdraví a záchranu životů. Zejména při těžkých úrazech, po řadě operací (plicních, cévních, ortopedických , transplantačních), při léčení nádorových onemocnění. Dále se z krve (krevní plazmy) vyrábí nezbytné léky pro nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofiliky), k léčení poruch obranyschopnosti i popálenin. Každý za svůj život dostane průměrně 6x krevní transfúzi a 14x lék připravený z krve...
 Bezpříspěvkové dárcovství je v současnosti považováno za nejbezpečnější způsob darování krve z hlediska příjemce. U dárce se předpokládá, že bez váhání sdělí všechny skutečnosti o svém zdravotním stavu, které by mohly ohrozit příjemce. Z tohoto důvodu se klade důraz na pečlivé vyplnění dotazníku a pohovor lékaře s dárcem, na základě kterých se rozhoduje o vhodnosti dárce.

Zpracování odebrané krve

Krev se dnes odebírá do plastových vaků (souprava 3 nebo 4 vaků spojených hadičkami).

Odebraná krev se dále zpracovává, protože každá krevní složka se skladuje při jiných podmínkách: krevní plazma se nejlépe skladuje zmražená při -25 °C a méně a červené krvinky se naopak musí skladovat za teplot 2-6 °C.

Proto se odebraná krev nejprve centrifuguje (odstřeďuje) ve velkoobjemových centrifugách. Přibližně 12 souprav vaků s krví se uloží do kyvet na rotoru centrifugy, kyvety se proti sobě vyváží a asi 30 min se odstřeďuje. Ve vaku s odebranou krví se oddělí nahoře vrstva nažloutlé tekutiny (krevní plazmy), pod ní je malá bílá vrstva leukocytů a na dně vaku zůstávají červené krvinky.

Odstředěné vaky se poté umístí do zařízení, které vak stlačí a pomocí hadiček, připojených k vrchní části vaku, oddělí plazmu do jednoho vaku a vrstvu leukocytů do dalšího vaku. Ve vaku pak zbývají jen červené krvinky, ke kterým se z dalšího vaku přepustí resuspenzní (výživný) roztok. Celý proces probíhá bez otevření soupravy vaků – nemůže dojít ke kontaminaci bakteriemi.

Vaky se oddělují pomocí dalšího zařízení, které plastové hadičky svaří a v místě svaru se oddělí – opět bez narušení sterility vaků.

Následuje mražení vaků s plazmou, které musí proběhnout velmi rychle (během 1 hodiny na -30 °C a méně), aby se v plazmě uchovaly nepoškozené koagulační (srážecí) faktory. Zmražené vaky se pak skladují v mrazicích boxech při -25 °C a méně.

Vaky s červenými krvinkami („s krví“) se ukládají do chladicího boxu.

Transfúzní přípravky z odebrané krve jsou nyní zhotoveny, ale před jejich použitím se ještě hodnotí povinná vyšetření dárce, určuje příp. se ověřuje krevní skupina, vaky se značí tištěnými štítky a přípravky prochází procesem propouštění. Jen propuštěné přípravky jsou určeny pro pacienty.

Plazma navíc prochází obdobím tzv. karantény (6 měsíců).

Odběry dárců krve

Odběry se konají obvykle v úterý a ve čtvrtek od 7:00 do 9:15.

Tyto dny jsou plánovány po dohodě s transfuzním oddělením v Liberci, které zpracovává odebranou krev, a také je plánováno zastoupení jednotlivých krevních skupin v odběrovém dni tak, aby získané transfuzní přípravky bylo možné efektivně využít. Proto, prosím, respektujte, námi navržené termíny dalších odběrů.

Transfuzní oddělení funguje jako odběrové místo. Ihned po ukončení odběrů jsou vaky s odebranou krví uloženy do termoboxů a odvezeny na transfuzní oddělení v Liberci, které provádí vlastní výrobu transfuzních přípravků. Krev musí být zpracována do stanovené doby od odběru a proto Vás prosíme o dodržení času příchodu nejpozději v 9:15, aby bylo možné tuto dobu dodržet.

Transfuzní oddělení v České Lípě si podle potřeby nakupuje zpět transfuzní přípravky, které skladuje a vydává pro jednotlivá oddělení nemocnice. Provoz krevního skladu je zabezpečován 24 hodin denně.

Přednostně odebíráme pozvané dárce.

Je vhodné si předem ověřit, že se odběr koná,  nejlépe dotazem na email: darci@nemcl.cz , tel. 487 954 405.

Běžný dárce by měl s sebou na odběr vzít občanský průkaz a legitimaci dárce.

Noví dárci musí přinést potvrzení od svého praktického lékaře, že jsou schopni odběru krve, občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

 • Den před odběrem vypijte dostatečné množství tekutin (ne alkohol)
 • Ráno před odběrem se můžete lehce nasnídat
 • Pokud pravidelně užíváte nějaké léky, vezměte si je, raději, až po odběru
 • Přečtěte si Poučení dárce (příloha dole)
 • Po příchodu na transfuzní oddělení vyplňte dotazník pro dárce krve (příloha dole) - dotazník ke stažení je pouze informativní. Prosíme, netiskněte si jej předem. Získáte jej na transfuzním oddělení a vyplníte až před odběrem
 • V evidenci zapíší Vaše osobní údaje, změří Vám teplotu a zkontrolují hladinu červeného krevního barviva - hemoglobinu (odběr z prstu)
 • Pokud od Vašeho posledního darování uplynul více než rok, bude Vám odebrána zkumavka krve a vyšetřen kompletní krevní obraz
 • V evidenci pak vyhledají a vyplní Vaši dárcovskou kartu a pokud je třeba, potvrdí Vám propustku nebo vystaví omluvenku pro zaměstnavatele
 • Dále dostanete lehkou snídani (čaj a rohlík) v kuchyňce vedle vstupu na transfuzní oddělení
 • Poté se vrátíte do evidence pro svou kartu a s ní půjdete na prohlídku k lékaři, který Vám změří krevní tlak a puls, zhodnotí Váš dotazník a po pohovoru Vás propustí k odběru
 • Nyní se můžete posadit před odběrový sál, počkat až Vás sestra zavolá a pak si důkladně mýdlem omyjete loketní jamku ruky, ze které chcete darovat
 • Vlastní odběr krve trvá asi 4 až 10 min
 • Z odběrového křesla vstávejte opatrně. Odběrovou sestru, prosím, včas upozorněte, pokud se Vám udělá nevolno
 • Po odběru máte nárok na den volna s náhradou mzdy (zotavení po odběru)
 • V kuchyňce dostanete občerstvení po odběru
 • V den odběru vynechte fyzicky náročné a rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.)

Zdravotní kritéria pro dárcovství a další informace jsou k dispozici také na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství.

Odběry autotransfuzí

odběrové dny úterý a čtvrtek 9:00 – 9:30

Nejprve je třeba telefonicky (487 954 405) dohodnout termíny odběrů podle data plánované operace a počtu jednotek autotransfuzí, které se mají připravit.
Obvyklý interval mezi dvěma po sobě následujícími odběry je 7 dní.
Poslední odběr se provede také obvykle 7 dní před plánovanou operací.

Na odběr autotransfuze si s sebou přineste:

 • potvrzení od praktického lékaře, že jste schopen/schopna odběru krve (např. při určitých onemocněních srdce a cév by odběr mohl zhoršit Váš zdravotní stav)
 • žádanku na odběr autotransfuze z oddělení, kde budete operován(a), abychom mohli správně naplánovat termíny odběrů a znali datum, kdy musí být Vaše krev připravena k podání.
 • výsledky předoperačního vyšetření od praktického lékaře nebo internisty dle požadavků operačního oddělení
 • občanský průkaz
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • pacienty, kteří přichází na odběr autotransfuze, odebíráme až poté, kdy evidencí projdou všichni dárci krve (obvykle po 9-té hodině). Proto, prosím, počkejte v čekárně před evidencí.
 • v evidenci pak předáte výše zmíněné dokumenty a do počítače zapíšeme Vaše osobní údaje.
 • před o dběrem je nutné podepsat Informovaný souhlas – zde podepisujete, že souhlasíte s vyšetřením Vaší krve na žloutenky B,C, HIV, syfilis. Dále souhlasíte s tím, že odebraná krev bude použita pouze pro Vás. Pokud nebude po operaci potřeba Vám ji vrátit zpět, likviduje se. Důvodem je to, že na dárce krve jsou přísnější požadavky než na odběr autotransfuze a odebranou krev lze proto rezervovat jen pro Vás. Naopak v případě, kdy po operaci Vaše krev nestačí pokrýt ztráty, souhlasíte s tím, že Vám bude podána krev od běžných dárců.
 • se všemi dokumenty pak přejdete do vyšetřovny lékaře, který zhodnotí údaje a propustí Vás k odběru
 • nyní se můžete posadit před odběrový sál, počkat až Vás sestra zavolá a pak si důkladně mýdlem omyjete loketní jamku ruky, ze které chcete provést odběr.
 • vlastní odběr krve trvá asi 4 až 10 min
 • z odběrového křesla vstávejte opatrně. Odběrovou sestru, prosím, včas upozorněte, pokud se Vám udělá nevolno.
 • v kuchyňce před transfuzním oddělením dostanete občerstvení po odběru

SOUBORY KE STAŽENÍ

Poučení dárce krve
pouceni-darce.pdf (80 kB)
Dotazník pro dárce
DOTAZNÍK PRO DÁRCE KRVE_vzor.pdf (287 kB)
Omezení pro dárce
Země - omezení darci.pdf (260 kB)


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)