Fotogalerie - Přednáška pro SZŠ

Další přednášku pro studenty Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické Liberec, s detašovaným pracovištěm v České Lípě, připravila nemocnice. Tématem se pro dnešní vzdělávací akci stalo rehabilitační ošetřovatelství a také radiologie. Kromě prezentací dotčených zdravotnických oblastí byly pro žačky připraveny také exkurze na samotná oddělení.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)