Co s sebou do nemocnice v případě hospitalizace?

Osobní doklady
Průkaz totožnosti /pas (v případě ztráty, odcizení průkazu totožnosti - náhradní průkaz ), průkaz zdravotní pojišťovny, doporučení k hospitalizaci, popřípadě zdravotnickou dokumentaci od praktického lékaře či specialisty.

Kontaktní adresy vašich příbuzných včetně kontaktů telefonních či emailových.

Předměty osobní hygieny
Ošetřující personál dbá o hygienickou péči a  o pravidelné koupele pacientů. Je vhodné, aby každý pacient měl své hygienické potřeby nejlépe takové, které používá v domácím prostředí a je na ně zvyklý (mýdlo včetně pouzdra, sprchový gel, šampon, kartáček na zuby, zubní pastu a kelímek, dózu na odložení zubní náhrady + aktivní čistící tablety pro hygienu umělého chrupu, u mužů potřeby k holení). Dále doporučujeme mycí pěnu, vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky.

Kompenzační pomůcky
Hůlky, fr. hole, berle, chodítka, invalidní vozíky...

Domácí obuv
Doporučujeme pevnou, uzavřenou obuv odpovídající velikosti nohy. Výběrem vhodné obuvi pomůžete snížit riziko případného pádu. Pád s následnou zlomeninou je vždy považován za závažnou komplikací, která negativně ovlivní průběh, délku a úspěšnost léčby.

Osobní věci

 • Do nemocnice si s sebou vezměte: župan, pyžamo/noční košili, ponožky, ručníky (1x na obličej, 1x na tělo), žínku. Prádlo, které si pacient donese na naše oddělení, je potřeba po týdnu vždy odnést domů a vyměnit za čisté.
 • Ložní prádlo je pacientům měněno 1x týdně a dále vždy při znečištění. Ložní prádlo je součástí vybavení nemocničního lůžka a proto jej do nemocnice nenoste.
 • Televizní přijímač, rádio
 • Na oddělení si můžete donést vlastní televizor či radiopřijímač. Úhrada za jejich použití je zpoplatněna dle platného ceníku služeb. Dále je možné používat mobilní telefony. V době večerního klidu vypínejte hlasité zvonění.

Co s sebou na naše oddělení nenosit

 • Finanční obnos vyšší 500,- Kč
 • Cennosti, šperky, vkladní knížky, platební karty, cenné listiny… V případě, pokud má pacient při přijetí u sebe cennosti a vyšší finanční obnos, je mu vždy ošetřujícím personálem nabídnuto jejich uložení na pokladnu Nemocnice či na depozitní účet. Pokud pacient nabídku odmítne – neručíme za možnou ztrátu/odcizení.

Prosíme příbuzné/návštěvy, v případě, že pacientům do Nemocnice přinesete finanční obnos, cennosti – vždy o tomto uvědomte ošetřující personál.


Průběh pobytu

Léky

 • K přijetí s sebou vezměte soupis léků, které trvale užíváte.
 • V průběhu pobytu Vám bude veškeré léky předepisovat ošetřující lékař. Na základě ordinace lékaře Vám sestra podá léky v předepsaných formách, dávkách a intervalech.
 • V případě, že pravidelně užíváte léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte je s sebou a při přijetí tuto skutečnost nahlaste přijímajícímu lékaři a sestře. Sestra od Vás léky převezme a bezpečně uloží. Při propuštění Vám budou léky vráceny.
 • Prosíme, neužívejte během léčby žádné léky, o nichž by nevěděl ošetřující lékař - předejdete tím případným možným komplikacím. Všechny potřebné léky budete dostávat od ošetřujícího personálu oddělení LDN.

Strava
Léčebná výživa/dieta je předepisována ošetřujícím lékařem a tvoří součást komplexní léčby. V zájmu všech je, aby porušením dietního opatření nedošlo k narušení celkového průběhu léčby.

Pokud máte pochybnosti o vhodnosti stravy, kterou pacientovi do nemocnice přinášíte, poraďte se prosím s ošetřujícím personálem – vždy Vám ochotně poradí.

Pacienti mají možnost vnesenou stravu, po kontrole a vyznačení expirace, si uložit do lednice k tomuto účelu vyhrazené.

Prosíme, nenoste pacientům pokrmy, které podléhají rychlé zkáze nebo u nich není možné určit expiraci.

Každý den dopoledne naše oddělení navštěvuje pojízdná prodejna. Při nákupu potravin vždy respektujte Vaše dietní omezení – pokud máte pochybnosti – poraďte se s ošetřujícím personálem.

Pitný režim
V průběhu dne je pacientům podáván čaj, který je připravován v nemocniční kuchyni. Pro zpestření si mohou pacienti či jejich příbuzní zakoupit minerální vodu v nemocniční kantýně.

Doplňkové služby

 • Před budovou nemocnice je umístěna poštovní schránka
 • Při hlavním vchodu do Nemocnice je umístěn bankomat
 • V přízemí nemocnice je umístěn telefonní automat
 • Prodejna s občerstvením a drogistickým zbožím se nachází v přízemí Nemocnice. Prodejna zajišťuje rozvážkovou službu. O časech rozvozu se informujte u ošetřujícího personálu
 • Dále je možnost využívat nápojových automatů, které jsou rozmístěny po budově Nemocnice a polikliniky

Návštěvní doba

Po dobu hospitalizace můžete přijímat návštěvy denně a to v době od 15.00 do 17.00 hodin, výjimka na oddělení od 14:00 do 17:30 hodin. Na nadstandardních pokojích můžete návštěvy přijímat neomezeně. Individuální návštěvy je potřeba předem domluvit s ošetřujícím personálem oddělení tak, aby nebyl narušen chod oddělení.

Informace
Jsou poskytovány ústně a to osobám, které určil pacient.

Poskytování informací ošetřujícím lékařem
Probíhá denně od 14:30 – 15:30 hodin

Poskytování informací o ošetřovatelské péči
PO- PÁ od 14:00 do 14:30 hodin poskytuje staniční sestra. V mimo pracovní dobu staniční sestry podává informaci o ošetřovatelské péči skupinová sestra.

Propustka
Po domluvě s ošetřujícím lékařem a v návaznosti na aktuální zdravotní stav umožňujeme pacientům krátkodobý pobyt v domácím prostředí.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)