Lékařská knihovna


Vedoucí:  Mgr. Lenka Zajícová
Telefon: 487 954 132
Email: lenka.zajicova@nemcl.cz


Půjčovní doba
Pondělí 07:00 - 11:00 12:30 - 15:30
Úterý 07:00 - 08:00 12:30 - 15:30
Středa 07:00 - 11:00 12:30 - 14:30
Čtvrtek 07:00 - 11:00 12:30 - 15:30
Pátek 07:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Nabídka služeb

Lékařská knihovna NsP nabízí své služby všem zaměstnancům NsP, soukromým lékařům a zdravotnickému personálu, studentům a dalším uživatelům podle výpůjčního řádu.

Základní služby knihovny

  • půjčování knih, časopisů, DVD z fondu knihovny
  • zhotovování kopií
  • cirkulace objednaných periodik
  • zajištění publikací a časopisů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, popř. mezinárodní MVS
  • okamžitá rešerše z čs. literatury od roku 1976 z báze dat BIBLIOMEDICA, MEDLINE a dalších biomedicínských zdrojů
  • on-line katalog zahrnuje celý knihovní fond lékařské knihovny - knihy i časopisy.

Vedení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. rozhodlo s platností od 1.2.2018 o zvýšení ročního registračního poplatku pro externí uživatele služeb Lékařské knihovny a poplatku za služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) pro externí uživatele z 50 Kč na 100 Kč ročně.

Online katalog
pro externí uživatele (mimo síť NsP ČL)
http://strav.nemcl.cz:82/katalog/baze.htm

Výňatek z ceníku platného od 1.2.2018:

Název služby

Cena v Kč bez DPH

Sazba daně

Cena v Kč vč. DPH

Knihovna 

Roční poplatek za základní služby knihovny (pro cizí uživatele)

82,64

21%

100 Kč

Služby MVS (pro cizí uživatele)

82,64

21%

100 Kč

Manipulační poplatek při ztrátě knihy (plná cena knihy + 20 Kč)

16,53

21%

20 KčOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)