Oddělení patologie


ODDĚLENÍ PATOLOGIE 


Primář oddělení: MUDr. Marek Urbanec  
Telefon: 487 954 481
Email: marek.urbanec@nemcl.czVedoucí laborantka:  Natália Lehotská
Telefon: 487 954 482
Email: natalia.lehotska@nemcl.cz                                                                                                                                                                                               


M.Urbanec (Urbanec Marek.JPG)
                                             
N.Lehotská (Lehotská Natália.JPG)

 Důležité telefony
Laboratorní výsledky 487 954 480
Laboratoř biopsie 487 954 485
Pitevní sanitář 487 954 486
Laboratoř nekropsie 487 954 484 

Charakteristika oddělení 

Na oddělení patologie jsou prováděna veškerá bioptická, cytologická a nekroptická vyšetření pro všechna oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,  i pro nestátní zdravotnická zařízení spádové oblasti okresu dle aktuální potřeby.
Personální vybavení oddělení včetně stupně odborného vzdělání odpovídá požadavkům jednotlivých odborných společností a je dostatečné pro zajištění celkového ročního počtu vyšetření, který se pohybuje v rozmezí 8 až 10 tisíc vyšetření.
Základní činností oddělení je zpracování bioptického materiálu, tedy toho, který je odebírán živým pacientům v průběhu operací nebo různých vyšetřovacích metod. Cílem této činnosti je stanovení diagnózy pacienta, tedy rozpoznání nemoci a případné určení příčiny a odhad dalšího průběhu. Zpracování bioptického materiálu je prováděno včetně biopsií peroperačních, které v průběhu vlastní operace pacienta umožňují během několika minut stanovit rámcovou diagnozu a přispět tak zásadním způsobem k určení dalšího operačního postupu.
Součástí bioptické činnosti je též speciální vyšetření imunohistochemické sloužící hlavně k diagnostice nádorů a určování jejich povahy a dále průkaz hormonálních receptorů u vybraných skupin nádorů, který ovlivňuje další způsob jejich léčby. Kromě vyšetřování celých tkání je samozřejmě prováděna diagnostika i z materiálu cytologického, tedy z izolovaných buněk vyšetřovaných orgánů.
Posledním provozním úsekem je pitevní trakt, zajišťující kompletní posmrtné vyšetření nemocných v nemocnici zemřelých. Jeho součástí je chladírna těl zemřelých.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Průvodní list k zásilce histologického či cytologického materiálu (Žádanka) na oddělení patologie.
pat-pruvodka-zadanka.pdf (123 kB)
Laboratorní příručka 2014
pat-laboratorni-prirucka2014.pdf (437 kB)
Akreditace patologie 2014
pat-akreditace2014.pdf (2609 kB)


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)