Oddělení patologie


ODDĚLENÍ PATOLOGIE 


Primář oddělení: MUDr. Marek Urbanec  
Telefon: 487 954 491
Email: marek.urbanec@nemcl.czVedoucí laborantka:  Natália Veselá
Telefon: 487 954 482
Email: natalia.vesela@nemcl.cz                                                                                                                                                                                               


M.Urbanec (Urbanec Marek.JPG)
                                             
N.Lehotská (Lehotská Natália.JPG)

 Důležité telefony
Laboratorní výsledky 487 954 480
Laboratoř biopsie 487 954 485
Pitevní sanitář 487 954 486
MUDr. Kristína Trhanová 487 954 970

Charakteristika oddělení 

Na oddělení patologie jsou prováděna veškerá bioptická, cytologická a nekroptická vyšetření pro všechna oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,  i pro nestátní zdravotnická zařízení spádové oblasti okresu dle aktuální potřeby.
Personální vybavení oddělení včetně stupně odborného vzdělání odpovídá požadavkům jednotlivých odborných společností a je dostatečné pro zajištění celkového ročního počtu vyšetření, který se pohybuje v rozmezí 8 až 10 tisíc vyšetření.
Základní činností oddělení je zpracování bioptického materiálu, tedy toho, který je odebírán živým pacientům v průběhu operací nebo různých vyšetřovacích metod. Cílem této činnosti je stanovení diagnózy pacienta, tedy rozpoznání nemoci a případné určení příčiny a odhad dalšího průběhu. Zpracování bioptického materiálu je prováděno včetně biopsií peroperačních, které v průběhu vlastní operace pacienta umožňují během několika minut stanovit rámcovou diagnozu a přispět tak zásadním způsobem k určení dalšího operačního postupu.
Součástí bioptické činnosti je též speciální vyšetření imunohistochemické sloužící hlavně k diagnostice nádorů a určování jejich povahy a dále průkaz hormonálních receptorů u vybraných skupin nádorů, který ovlivňuje další způsob jejich léčby. Kromě vyšetřování celých tkání je samozřejmě prováděna diagnostika i z materiálu cytologického, tedy z izolovaných buněk vyšetřovaných orgánů.
Posledním provozním úsekem je pitevní trakt, zajišťující kompletní posmrtné vyšetření nemocných v nemocnici zemřelých. Jeho součástí je chladírna těl zemřelých.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Osvědčení o akreditaci laboratoře Oddělení patologie
Osvedceni o akreditaci patologie.pdf (342 kB)
Žádanka Oddělení patologie
PAT_žádanka.pdf (146 kB)
P_05_ Laboratorní příručka Laboratoře oddělení patologie
P_05_ Laboratorní příručka Laboratoře oddělení patologie.pdf (992 kB)


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)