Kvalita a bezpečí

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. má zaveden interní systém kvality dle zákona č.372/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č.102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče. Tento obsahuje především:

 • program zvyšování kvality a bezpečí, sledování
 • sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí
 • sledování spokojenosti pacientů
 • sledování a vyhodnocování stížností a podnětů týkající se lůžkové zdravotní péče
 • využívání doporučených diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů
 • dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých
 • pravidla vedení zdravotnické dokumentace
 • zajištění konzultačních služeb
 • bezpečné zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky
 • kvalita stravování pacientů a nutrice
 • zajištění léčebně rehabilitační péče
 • podpora zdraví a prevence nemocí
 • kontinuita zdravotní péče
 • identifikace pacientů
 • zajištění kardiopulmonální resuscitace
 • personální zabezpečení lůžkové zdravotní péče
 • bezpečné prostředí pro pacienty a zaměstnance

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb v ČR
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Interní hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
Ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona 372/2011 Sb., je poskytovatel zdravotních služeb rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí
Externí hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
§98 zákona č. 372/2011 Sb., a v jeho prováděcí vyhlášce č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Manažerka kvality NsP Česká Lípa, a.s. 
Ing. Alena Brodská
Tel: 487 954 038
e-mail: alena.brodska@nemcl.cz

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je držitelem certifikace v rámci externího hodnocení kvality
(tzv. akreditace nemocnice), která potvrzuje úspěšné zavedení a řízení povinného interního systému kvality.  Certifikace dle akreditačních standardů schválených MZ ČR, dle zákona č. 372/2011 Sb., SAK, o.p.s.
Další certifikace a akreditace:
a) Akreditace laboratoří – HTO, OKL (OKB, OKM), patologie - ISO 15189.2013, ČIA
b) Externí audit RDG – dle zákona č. 373/2011 Sb. a radiologických standardů schválených MZ ČR, fa. Olejár 
c) Certifikace stravovacího úseku – Systém kritických bodů (HACCP), Správná výrobní a hygienická praxe
d) Akreditace specializačního vzdělávání (vybrané obory), MZ ČR.
https://www.nemcl.cz/certifikaty-oceneni/

Řešení stížností 
https://www.nemcl.cz/reseni-stiznosti-v-nemocnici/

Dotazník spokojenosti 
https://www.nemcl.cz/dotazniky-spokojenosti/

Odkazy Ministerstva zdravotnictví ČR 
http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/
http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/hodnoceni-kvality-a-bezpeci-zdravotnich-sluzeb_3293_29.html
http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/interni-hodnoceni-kvality-a-bezpeci-_3367_29.html
http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/radce-pacienta_2898_29.html Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)