Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Hematologicko-transfuzní oddělení

  • Provádíme bezpříspěvkové odběry dárců krve.

  • Zajišťujeme nábor dárců do registru kostní dřeně.

  • V hematologické ambulanci poskytujeme zdravotní péči pacientům s onemocněním krve.

  • Na centrálním odběrovém místě vykonáváme odběry krve pro laboratorní vyšetření.

  • V hematologické laboratoři využíváme široké spektrum laboratorních vyšetřovacích metod.

MUDr. Jindra Škarková

MUDr. Jindra Škarková

Primář oddělení

+420 487 954 401
jindra.skarkova@nemcl.cz

Irena Volejníková

Irena Volejníková

Vedoucí laborant

+420 487 954 402
irena.volejnikova@nemcl.cz

Hematologie a transfuze

Hematologie a transfuze

4. podlaží budova A

+420 487 955 400
hematologie@nemcl.cz

Kde nás najdete

Více o oddělení

Hematologicko-transfuzní oddělení pokrývá několik činností spojených s krví. V první řadě se jedná o odběry krve formou bezpříspěvkového dárcovství. Dále poskytujeme zdravotní péči pacientům s onemocněním krve nebo krvetvorných orgánů. Při léčbě akutních hematologických onemocnění, která vyžadují intenzivní onkohematologickou podporu, dlouhodobě spolupracujeme se specializovanými pracovišti. V nepřetržitém provozu pak provádíme laboratorní vyšetření krve.

Bezpříspěvkové darování krve

Doba odběrů: Út – St 07:00 - 09:15 hod.

Kontakt: darci@nemcl.cz, tel. č. 487 954 405 - mimo pracovní dobu záznamník.

Bezpříspěvkové dárcovství je v současnosti považováno za nejbezpečnější způsob darování krve z hlediska příjemce. Klade důraz na pečlivé vyplnění dotazníku a detailní pohovor lékaře s dárcem, který samotnému výkonu předchází a na jehož základě se rozhoduje o vhodnosti osoby jako dárce.

Naše Transfuzní oddělení je „pouze“ odběrovým místem. Ihned po ukončení odběrů jsou vaky s odebranou krví uloženy do termoboxů a odvezeny na Transfúzní oddělení v Liberci k dalšímu zpracování.

Centrální odběrové místo

Doba odběrů: Po – Pá 07:00-12:00 hod., tel. č. +420 487 954 433.

Centrální odb. místo, nacházející se na 4. patře Polikliniky, slouží k odběrům vzorků žilní krve pro hematologická, imunohematologická a biochemická vyšetření.

Hematologická ambulance

V naší ambulanci umístěné na 4. podlaží Polikliniky dispenzarizujeme a léčíme pacienty s hematologickými onemocněními.

Při léčbě akutních hematologických onemocnění, které vyžadují intenzivní onkohematologickou péči, úzce spolupracujeme například s Ústavem hematologie a krevní transfúze na Praze 2, s 1. Interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nebo s Hematologickým oddělením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pro všechna oddělení NsP zajišťujeme odbornou konsiliární službu.

Laboratoř HTO

Naše laboratoř, pracující v nepřetržitém provozu, se nachází na 4. patře Nemocnice a je akreditovaným pracovištěm dle platné normy ČSN EN ISO 15 189:2013.

Provádíme zde morfologická a hemokoagulační vyšetření, dále imunohematologická vyšetření příjemců transfuzních přípravků vč. zkoušek kompatibility, a v neposlední řadě také vyšetření krevních skupin a protilátek proti erytrocytům u těhotných žen a novorozenců.

Samoplátcům nabízíme vyšetření i bez doporučení vystaveného lékařem, a to za přímou úhradu  dle platného ceníku služeb (např. zjištění krevní skupiny, vyšetření krevního obrazu atd.).

Laboratoř je zapojena do systému externí kontroly kvality (SEKK).

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu