Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Sekretariát oddělení

OKB +420 487 954 426

OKM +420 487 954 440

okl@nemcl.cz

Oddělení klinických laboratoří

  • Oddělení klinických laboratoří zahrnuje Oddělení klinické biochemie (OKB) a Oddělení klinické mikrobiologie (OKM).

  • Laboratoře jsou akreditovány dle platné normy ČSN EN ISO 15189, a pravidelně se účastní programů externí kontroly kvality.

  • Zajišťujeme laboratorní vyšetření pro všechna oddělení NsP, privátní lékaře i samoplátce.

  • Biochemická vyšetření jsou dostupná 24 hodin denně.

  • OKM poskytuje konzultace pro ATB terapii.

  • Provádíme anonymní testování na HIV.

MUDr. Vladimír Fibiger

MUDr. Vladimír Fibiger

Primář oddělení

+420 487 954 441
vladimir.fibiger@nemcl.cz

Andrea Hégrová, DiS.

Andrea Hégrová, DiS.

Vedoucí laborant

+420 487 954 425
andrea.hegrova@nemcl.cz

Ing. Jana Kochová

Vedoucí OKB

+420 487 954 421
jana.kochova@nemcl.cz

Kde nás najdete

Více o oddělení

Oddělení klinických laboratoří zahrnuje Oddělení klinické biochemie (OKB) a Oddělení klinické mikrobiologie (OKM). Laboratoře jsou akreditovány dle platné normy ČSN EN ISO 15189, a pravidelně se účastní programů externí kontroly kvality.

Oddělení zajišťuje laboratorní rozbory pro všechna oddělení NsP, privátní lékaře i samoplátce. Mimo jiné provádí např. vyšetření oGTT (pro stanovení hladiny cukru v krvi) u těhotných žen a ostatních zájemců či anonymní testování na HIV pro samoplátce (více informací níže).

Od r. 2020 je součástí oddělení také úsek pro vyhodnocování PCR testů, a do jeho kompetence rovněž spadá řízení činností v odběrovém stanu, kde jsou zájemci testováni na COVID-19.

Oddělení klinické biochemie

OKB je akreditované pracoviště, které provádí široké spektrum biochemických vyšetření krve, moči, mozkomíšního moku či jiného biologického materiálu. Laboratoř je vybavena moderními biochemickými a imunochemickými analyzátory a dalšími přístroji certifikovaných výrobců (CE).

Kromě základních biochemických metod jsou zde vykonávána také specializovaná vyšetření – např. kardiomarkerů, nádorových markerů, hormonů, hladin vybraných léků a vitamínů, okultního krvácení, drogového screeningu z moči, glykemické křivky a mnoho dalších. Vyšetření slouží jako podklad pro  diferenciální diagnostiku, monitorování terapie a úspěšnosti léčby a stanovení diagnózy.

Urgentní vyšetření (STATIM) jsou vykonávána nepřetržitě 24/7, rutinní provoz pak laboratoř zajišťuje během pracovních dnů.

Oddělení klinické mikrobiologie

OKM je akreditované pracoviště zabývající se průkazem etiologicky významných původců infekčních nemocí – zjišťuje jejich vlastnosti a citlivost k antibiotické léčbě. Diagnostické postupy jsou založeny na kultivačních a mikroskopických technikách, v některých případech i na metodách rychlého průkazu původce v klinickém materiálu. Od roku 2018 využíváme k identifikaci mikroorganismů nejmodernější technologii tohoto typu – hmotnostní spektrometr MALDI-TOF.

Součástí oddělení je i pracoviště sérologické, které pomocí analyzátoru zjišťuje výskyt protilátek a antigenů v séru. Jedná se především o původce infekčních zánětů jater, borelií, chlamydií, herpetických virů EBV, CMV a HIV.

Oddělení je v provozu v pracovní dny 6:30-17:15 , so 7:00-9:30, ne/ svátky  8:00-10:00.

Anonymní testování na HIV

Vyšetření HIV (Ag/anti-HIV1/anti-HIV2) je v NsP prováděn z odběru žilní krve.

Průběh testování: Zájemce o testování se dostaví na polikliniku (budova B, 4. patro, odběrová místnost) kterýkoli pracovní den mezi 10:00 a 11:30 hodin. Zde mu bude vystavena faktura, kterou uhradí na pokladně NsP (2. patro polikliniky). Cena testu je stanovena na 545 Kč (500 Kč vyšetření + 45 Kč odběr). Poté bude zájemci proveden odběr žilní krve. Výsledek testu bude připraven k vyzvednutí následující pracovní den v odpoledních hodinách v nemocnici (budova A, 4. patro, Oddělení klinických laboratoří).

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu