Modernizace centrálních operačních sálů


  • Dotace z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2
  • Název projektu: Modernizace centrálních operačních sálů
  • Cíl projektu: Projekt má v plánu zabezpečit modernizaci přístrojového vybavení konkrétně půjde o nákup 3 ks endoskopických věží, 2 operačních stolů, 2 plně vybavených anesteziologických přístrojů s plnou monitorací, 1 anesteziologického přístroje bez monitorace vitálních funkcí, 1 ultrazvuku pro anestezii/resuscitačníoddělení, celkem tedy 9 ks přístrojů.
  • Celková částka dotace: 10 430 200,00 vč. DPH

Tisková zpráva
16.9. 2015 v České Lípě
"Nemocnice v České Lípě dokončila modernizaci centrálních operačních sálů"

Nemocnice na projekt modernizace získala prostředky z evropských fondů v celkové výši 10 430 200,- Kč. Díky tomu dnes může využívat tři nové anesteziologické přístroje, nové operační stoly, endoskopické věže a nový ultrazvuk.
Projekt byl rozdělen do čtyř částí a nemocnice ho celý realizovala během letošního roku. V první fázi se jednalo o tři nové anesteziologické přístroje v celkové hodnotě necelé dva miliony korun. V druhé části nemocnice zakoupila dva operační stoly v hodnotě téměř 3 mil. Kč. Jeden stůl vylepší podmínky pro urologicko-gynekologické operace, druhý je určen speciálně pro traumatologické a ortopedické operace. V další fázi nemocnice zakoupila tři věže pro endoskopické operace, které stály téměř 4 400 000,- Kč. Nedávno byl v nemocnici instalován ultrazvuk v hodnotě necelého 1 mil. Kč.

Pro případné další informace se obraťte na paní Věru Volkovou, asistentku ředitele Nemocnice a poliklinikou Česká Lípa, a.s., tel. č.: 739 500 468, mail: vera.volkova@nemcl.cz


Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. stoprocentně vlastní Liberecký kraj a je významným zdravotnickým zařízením regionu. Zajišťuje lůžkovou a ambulantní péči pro spádovou oblast, která má cca 105 tisíc obyvatel. Disponuje 429 akutními lůžky a 122 lůžky následné péče. Nemocnice vzhledem ke své poloze zajišťuje také základní ambulantní a hospitalizační péči rekreantům z turistických oblastí Máchova jezera či Lužických hor.

Tisková zpráva
21.
7. 2015

Projekt „Modernizace centrálních operačních sálů“ je v polovině

Českolipská nemocnice pokračuje v modernizaci svých operačních sálů, na které byly v minulých dnech dodány dva kusy operačních stolů.

NsP uspěla s projektem „Modernizace centrálních operačních sálů“, na který získala peníze z evropských fondů. Přesněji, dotaci v celkové výši 10 430 200,00 včetně DPH z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2.

Projekt je rozdělen na čtyři části. První část se týkala dodání tří kusů anesteziologických přístrojů a dvou kusů anesteziologických přístrojů. V otevřeném

zadávacích řízením zvítězila společnost Madisap, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou l 972 300,- Kč vč . DPH.

V druhé části byly v minulých dnech dodány dva kusy operačních stolů. V tomto otevřeném zadávacích řízení zvítězila s nejnižší cenovou nabídkou 2 793 667,36 firma Maqet CR s.r.o. Jedná se o operační stoly pro gynekologicko – urologickou operativu a operativu traumatologicko – ortopedickou.

Třetí a čtvrtá část projektu se týká dodávka tří kusů endoskopických věží a ultrazvukového přístroje. U těchto částí již byly podepsány kupní smlouvy a dodávka proběhne na konci léta . Ve výběrovém řízení na endoskopické věže zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou 4 317 884,- firma RADIX CZ s.r.o.. Na dodávku ultrazvukového přístroje s nejnižší nabídkovou cenou 963 160,- firma. A.M.I. – Analytic Medical Instruments,s.r.o. 
Tisková zpráva
27. srpna 2014
Českolipská nemocnice vylepší techniku

Českolipská nemocnice připravuje modernizaci části stávajícího přístrojového vybavení  svých operačních sálů. Uspěla s projektem „Modernizace centrálních operačních sálů“, na který získala peníze z evropských fondů. Přesněji, dotaci v celkové výši 10 430 200,00 včetně DPH z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2.

Centrální operační sály nemocnice tak obnoví již dosluhující techniku a lékaři v České Lípě budou moci pracovat s novými generacemi důležitých přístrojů. Konkrétně půjde o nákup tří kusů endoskopických věží, dvou operačních stolů, dvou plně vybavených anesteziologických přístrojů s plnou monitorací, jednoho anesteziologického přístroje bez monitorace vitálních funkcí, jednoho  ultrazvuku pro anesteziologicko-resuscitační oddělení, celkem tedy devíti kusů nových přístrojů.

Nemocnice plánuje nákup a instalace přístrojů dokončit do června příštího roku (2015).
Po nedávném schválení dotace se pustila do přípravy vyhlášení výběrového řízení na vlastní realizaci projektu, na dodavatele nových přístrojů. Jeho výsledek by měl být znám nejpozději v prosinci 2014.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. poskytuje lůžkovou i ambulantní péči v spádové oblasti se 110 tisíci obyvateli. Vlastníkem 100% akcií je Liberecký kraj. Aktuálně provozuje 347 akutních lůžek, 6 lůžek DIOP a 122 lůžek následné péče. Zaměstnává 827 lidí.
Českolipská nemocnice připravuje modernizaci části stávajícího přístrojového vybavení  svých operačních sálů. Uspěla s projektem „Modernizace centrálních operačních sálů“, na který získala peníze z evropských fondů. Přesněji, dotaci v celkové výši 10 430 200,00 včetně DPH z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy - oblast podpory 2.2.

Centrální operační sály nemocnice tak obnoví již dosluhující techniku a lékaři v České Lípě budou moci pracovat s novými generacemi důležitých přístrojů. Konkrétně půjde o nákup tří kusů endoskopických věží, dvou operačních stolů, dvou plně vybavených anesteziologických přístrojů s plnou monitorací, jednoho anesteziologického přístroje bez monitorace vitálních funkcí, jednoho  ultrazvuku pro anesteziologicko-resuscitační oddělení, celkem tedy devíti kusů nových přístrojů.

Nemocnice plánuje nákup a instalace přístrojů dokončit do června příštího roku (2015).
Po nedávném schválení dotace se pustila do přípravy vyhlášení výběrového řízení na vlastní realizaci projektu, na dodavatele nových přístrojů. Jeho výsledek by měl být znám nejpozději v prosinci 2014.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. poskytuje lůžkovou i ambulantní péči v spádové oblasti se 110 tisíci obyvateli. Vlastníkem 100% akcií je Liberecký kraj. Aktuálně provozuje 347 akutních lůžek, 6 lůžek DIOP a 122 lůžek následné péče. Zaměstnává 827 lidí.

Petr Pokorný, tiskový mluvčí
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
tel. 487 954 294, mobil: 739 500 436
E-mail: petr.pokorny@nemcl.cz , www. nemcl.czOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)