Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Etická komise

Etická komise NsP Česká Lípa, a. s. (dále jen EK) byla ustanovena dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a vyhláškou 226/2008 Sb. o správné klinické praxi.

Jejím cílem je především objektivně posoudit všechny projekty klinických studií jak z hlediska etického, tak i medicínského, a tím chránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických studií.

EK působí jako lokální etická komise. Sporné otázky klinických studií jsou konzultovány se SÚKL.

EK se řídí pravidly a postupy vymezenými v interní organizační normě „Etická komise“, která nabyla účinnosti dnem 1. 6. 2022. Členy EK jmenuje a odvolává ředitel nemocnice.

Seznam členů EK v roce 2022

Předseda EK:
MUDr. Marek Urbanec, primář odd. Patologie

Místopředseda EK:
MUDr. Peter Marchyn, primář Hemodialyzačního střediska

Tajemník:
Ing. Alena Brodská, manažer kvality a vedoucí krizové připravenosti na ředitelství NsP

Členové EK:
MUDr. Pavol Šajgalík, primář ARO
MUDr. Irena Moravíková, praktická lékařka
Mgr. Jana Urbanová, pedagog, ředitelka SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec
Mgr. Veronika Voděrková, klinický farmaceut
Ing. Jaroslav Zdobinský, vedoucí oddělení zdravotechniky

Kontakt na EK

NsP Česká Lípa a. s. - Etická komise
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 954 480, email: etickakomise@nemcl.cz

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu