Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Kvalita a bezpečí

Ing. Alena Brodská

Ing. Alena Brodská

Manažerka kvality

+420 487 954 038
alena.brodska@nemcl.cz

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. má zaveden interní systém kvality dle zákona č.372/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče.

Interní systém kvality zahrnuje především:

 • program zvyšování kvality a bezpečí, sledování

 • sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí

 • sledování spokojenosti pacientů

 • sledování a vyhodnocování stížností a podnětů týkající se lůžkové zdravotní péče

 • využívání doporučených diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů

 • dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých

 • pravidla vedení zdravotnické dokumentace

 • zajištění konzultačních služeb

 • bezpečné zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky

 • kvalita stravování pacientů a nutrice

 • zajištění léčebně rehabilitační péče

 • podpora zdraví a prevence nemocí

 • kontinuita zdravotní péče

 • identifikace pacientů

 • zajištění kardiopulmonální resuscitace

 • personální zabezpečení lůžkové zdravotní péče

 • bezpečné prostředí pro pacienty a zaměstnance

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb v ČR se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování:

 • Interní hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
  Ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona 372/2011 Sb., je poskytovatel zdravotních služeb rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí

 • Externí hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
  §98 zákona č. 372/2011 Sb., a v jeho prováděcí vyhlášce č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. je držitelem certifikace v rámci externího hodnocení kvality (tzv. akreditace nemocnice), která potvrzuje úspěšné zavedení a řízení povinného interního systému kvality. Certifikace dle akreditačních standardů schválených MZ ČR, dle zákona č. 372/2011 Sb., SAK, o. p. s.

Další certifikace a akreditace:

 • Akreditace laboratoří – HTO, OKL (OKB, OKM), patologie - ISO 15189.2013, ČIA

 • Potvrzení o provedeném auditu RDG – dle zákona č. 373/2011 Sb. a radiologických standardů schválených MZ ČR, OLE audity s. r. o.

 • Certifikace stravovacího úseku – Systém kritických bodů (HACCP), Správná výrobní a hygienická praxe

 • Akreditace specializačního vzdělávání ve vybraných oborech, MZ ČR

Více viz https://www.nemcl.cz/nemocnice/akreditace-certifikaty.

Řešení stížností:

https://www.nemcl.cz/pro-pacienty/stiznosti

Dotazník spokojenosti:

https://www.nemcl.cz/pro-pacienty/dotaznik-spokojenosti

Práva a povinnosti pacientů, odkaz MZ ČR:

https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/kvalita-a-bezpeci-zdravotnich-sluzeb-prava-a-povinnosti-pacientu/

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu