Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Lékařská knihovna

Služeb naší lékařské knihovny mohou využít nejen všichni zaměstnanci NsP, ale také soukromí lékaři a ostatní zdravotnický a nezdravotnický personál, studenti a další externí uživatelé se zájmem o zdravotnictví dle pravidel výpůjčního řádu.

Mgr. Lenka Zajícová

Mgr. Lenka Zajícová

Vedoucí lékařské knihovny

+420 487 954 132
lenka.zajicova@nemcl.cz

Výpůjční doba

Po: 07:00-11:00 a 12:30-15:30
Út: 07:00-08:00 a 12:30-15:30
St: 07:00-11:00 a 12:30-14:30
Čt: 07:00-11:00 a 12:30-15:30
Pá: 07:00-11:00 a 12:30-13:00

Nabídka služeb

 • Půjčování knih, časopisů a DVD

 • Zhotovování kopií

 • Cirkulace objednaných periodik

 • Zajištění publikací a časopisů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, popř. mezinárodní MVS

 • Okamžité rešerše z čs. literatury vydané od r. 1976 z databáze BiblioMedica, MEDLINE a dalších biomedicínských zdrojů

On-line katalog zahrnuje celý knihovní fond lékařské knihovny, a to vč. časopisů.

Pro externí uživatele činí roční registrační poplatek za využívání služeb Lékařské knihovny a poplatek za služby meziknihovní výpůjční služby 100 Kč vč. DPH.

Při ztrátě knihy je vypůjčitel povinen uhradit manipulační poplatek, jež se skládá z plné ceny knihy a příplatku 20 Kč.

Pravidelně odebírané časopisy

 1. ACTA MEDICINAE

 2. Anesteziologie a intenzívní medicína

 3. Časopis lékařů českých

 4. Česká gynekologie

 5. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

 6. Česko-slovenská pediatrie

 7. Česká radiologie

 8. Česká revmatologie

 9. Florence

 10. Gastroenterologie a hepatologie

 11. GYNEKOLOG - časopis ženských lékařů

 12. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL

 13. Kazuistiky v angiologii

 14. Klinická onkologie

 15. Léčba ran

 16. Medicína po promoci

 17. Moderní gynekologie a porodnictví

 18. Neurologie pro praxi

 19. Pediatrie pro praxi

 20. Postgraduální medicína 

 21. Praktický lékař

 22. Psychologie dnes 

 23. Rehabilitace a fyzikální lékařství

 24. REMEDIA

 25. Rozhledy v chirurgii

 26. TEMPUS MEDICORUM

 27. UMĚNÍ fyzioterapie

 28. Vnitřní lékařství

 29. Vojenské zdravotnické listy

 30. Zdravotnictví a medicína

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu