Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Lékařská knihovna

Lékařská knihovna NsP nabízí své služby všem zaměstnancům NsP, soukromým lékařům a zdravotnickému personálu, studentům a dalším uživatelům podle výpůjčního řádu.

Mgr. Lenka Zajícová

Mgr. Lenka Zajícová

Vedoucí lékařské knihovny

+420 487 954 132
lenka.zajicova@nemcl.cz

Půjčovní doba

Po 07:00 - 11:00 a 12:30 - 15:30
Út 07:00 - 08:00 a 12:30 - 15:30
St 07:00 - 11:00 a 12:30 - 14:30
Čt 07:00 - 11:00 a 12:30 - 15:30
Pá 07:00 - 11:00 a 12:30 - 13:00

Nabídka služeb

  • Půjčování knih, časopisů, DVD z fondu knihovny

  • Zhotovování kopií

  • Cirkulace objednaných periodik

  • Zajištění publikací a časopisů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, popř. mezinárodní MVS

  • Okamžitá rešerše z čs. literatury od roku 1976 z báze dat BIBLIOMEDICA, MEDLINE a dalších biomedicínských zdrojů

  • On-line katalog zahrnuje celý knihovní fond lékařské knihovny - knihy i časopisy.

Vedení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. rozhodlo s platností od 01. 02. 2018 o zvýšení ročního registračního poplatku pro externí uživatele služeb Lékařské knihovny a poplatku za služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) pro externí uživatele z 50 Kč na 100 Kč ročně.

Výňatek z ceníku

  • Roční poplatek za základní služby knihovny (pro cizí uživatele) ... 100 Kč včetně 21 % DPH

  • Služby MVS (pro cizí uživatele) ... 100 Kč včetně 21 % DPH

  • Manipulační poplatek při ztrátě knihy ... plná cena knihy + 20 Kč včetně 21 % DPH

Odebírané časopisy

  1. ACTA MEDICINAE

  2. ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

  3. ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH

  4. ČESKÁ GYNEKOLOGIE

  5. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

  6. ČESKO-SLOVENSKÁ PEDIATRIE

  7. ČESKÁ RADIOLOGIE

  8. ČESKÁ REVMATOLOGIE

  9. FLORENCE

  10. GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

  11. GYNEKOLOG

  12. KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

  13. KAZUISTIKY V ANGIOLOGII

  14. KLINICKÁ ONKOLOGIE

  15. LÉČBA RAN

  16. MEDICÍNA PO PROMOCI

  17. MODERNÍ GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

  18. NEUROLOGIE PRO PRAXI

  19. PEDIATRIE PRO PRAXI

  20. POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA  

  21. PRAKTICKÝ LÉKAŘ

  22. PSYCHOLOGIE DNES 

  23. REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

  24. REMEDIA

  25. ROZHLEDY V CHIRURGII

  26. TEMPUS MEDICORUM

  27. UMĚNÍ FYZIOTERAPIE

  28. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

  29. VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

  30. ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu