Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Lékařská knihovna

Služeb naší lékařské knihovny mohou využít nejen všichni zaměstnanci NsP, ale také soukromí lékaři a ostatní zdravotnický a nezdravotnický personál, studenti a další externí uživatelé se zájmem o zdravotnictví dle pravidel výpůjčního řádu.

Mgr. Lenka Zajícová

Mgr. Lenka Zajícová

Vedoucí lékařské knihovny

+420 487 954 132
lenka.zajicova@nemcl.cz

Výpůjční doba

Po: 07:00-11:00 a 12:30-15:30
Út: 07:00-08:00 a 12:30-15:30
St: 07:00-11:00 a 12:30-14:30
Čt: 07:00-11:00 a 12:30-15:30
Pá: 07:00-11:00 a 12:30-13:00

Nabídka služeb

  • Půjčování knih, časopisů a DVD

  • Zhotovování kopií

  • Cirkulace objednaných periodik

  • Zajištění publikací a časopisů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, popř. mezinárodní MVS

  • Okamžité rešerše z čs. literatury vydané od r. 1976 z databáze BiblioMedica, MEDLINE a dalších biomedicínských zdrojů

On-line katalog zahrnuje celý knihovní fond lékařské knihovny, a to vč. časopisů.

Pro externí uživatele činí roční registrační poplatek za využívání služeb Lékařské knihovny a poplatek za služby meziknihovní výpůjční služby 100 Kč vč. DPH.

Při ztrátě knihy je vypůjčitel povinen uhradit manipulační poplatek, jež se skládá z plné ceny knihy a příplatku 20 Kč.

Pravidelně odebírané časopisy

ACTA MEDICINAE
Anesteziologie a intenzívní medicína
Časopis lékařů českých
Česká gynekologie
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Česko-slovenská pediatrie
Česká radiologie
Česká revmatologie
Florence
Gastroenterologie a hepatologie
GYNEKOLOG - časopis ženských lékařů
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
Kazuistiky v angiologii
Klinická onkologie
Léčba ran
Medicína po promoci
Moderní gynekologie a porodnictví
Neurologie pro praxi
Pediatrie pro praxi
Postgraduální medicína 
Praktický lékař
Psychologie dnes 
Rehabilitace a fyzikální lékařství
REMEDIA
Rozhledy v chirurgii
TEMPUS MEDICORUM
UMĚNÍ fyzioterapie
Vnitřní lékařství
Vojenské zdravotnické listy
Zdravotnictví a medicína

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu