Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Lékařská knihovna

Lékařská knihovna NsP nabízí své služby všem zaměstnancům NsP, soukromým lékařům a zdravotnickému personálu, studentům a dalším uživatelům podle výpůjčního řádu.

Mgr. Lenka Zajícová

Mgr. Lenka Zajícová

Vedoucí lékařské knihovny

+420 487 954 132
lenka.zajicova@nemcl.cz

Půjčovní doba

Po 07:00 - 11:00 a 12:30 - 15:30
Út 07:00 - 08:00 a 12:30 - 15:30
St 07:00 - 11:00 a 12:30 - 14:30
Čt 07:00 - 11:00 a 12:30 - 15:30
Pá 07:00 - 11:00 a 12:30 - 13:00

Nabídka služeb

 • Půjčování knih, časopisů, DVD z fondu knihovny

 • Zhotovování kopií

 • Cirkulace objednaných periodik

 • Zajištění publikací a časopisů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, popř. mezinárodní MVS

 • Okamžitá rešerše z čs. literatury od roku 1976 z báze dat BIBLIOMEDICA, MEDLINE a dalších biomedicínských zdrojů

 • On-line katalog zahrnuje celý knihovní fond lékařské knihovny - knihy i časopisy.

Vedení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. rozhodlo s platností od 01. 02. 2018 o zvýšení ročního registračního poplatku pro externí uživatele služeb Lékařské knihovny a poplatku za služby MVS (meziknihovní výpůjční služba) pro externí uživatele z 50 Kč na 100 Kč ročně.

Výňatek z ceníku

 • Roční poplatek za základní služby knihovny (pro cizí uživatele) ... 100 Kč včetně 21 % DPH

 • Služby MVS (pro cizí uživatele) ... 100 Kč včetně 21 % DPH

 • Manipulační poplatek při ztrátě knihy ... plná cena knihy + 20 Kč včetně 21 % DPH

Odebírané časopisy

 1. ACTA MEDICINAE

 2. ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

 3. ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH

 4. ČESKÁ GYNEKOLOGIE

 5. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

 6. ČESKO-SLOVENSKÁ PEDIATRIE

 7. ČESKÁ RADIOLOGIE

 8. ČESKÁ REVMATOLOGIE

 9. FLORENCE

 10. GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

 11. GYNEKOLOG

 12. KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

 13. KAZUISTIKY V ANGIOLOGII

 14. KLINICKÁ ONKOLOGIE

 15. LÉČBA RAN

 16. MEDICÍNA PO PROMOCI

 17. MODERNÍ GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

 18. NEUROLOGIE PRO PRAXI

 19. PEDIATRIE PRO PRAXI

 20. POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA  

 21. PRAKTICKÝ LÉKAŘ

 22. PSYCHOLOGIE DNES 

 23. REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

 24. REMEDIA

 25. ROZHLEDY V CHIRURGII

 26. TEMPUS MEDICORUM

 27. UMĚNÍ FYZIOTERAPIE

 28. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

 29. VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

 30. ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu