Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

První vydání časopisu NEMO listy

Dnem 1. 6. 2022 jsme se rozhodli zveřejnit 1. vydání bulletinu NEMO listy. A protože jsme se - ne úplně náhodou - trefili do Mezinárodního dne dětí, jsou témata prvního vydání zaměřena právě na děti. Přejeme příjemné počtení a prosíme o trochu shovívavosti, přece jenom je to náš první počin coby členů redakční rady časopisu. Andrea Beranová, šéfredaktorka

Dokumenty ke stažení

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu