Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

11. 05. 2022 - Aktuálně z NsP

Hygiena rukou je velmi důležitá i v době „necovidové“. Žádáme proto všechny příchozí (pacienty, návštěvníky, zaměstnance, externí pracovníky apod.), aby v prostorách nemocnice, což je budova, kde se dá předpokládat nadměrné šíření virů a bakterií, používali při vstupu desinfekci, která se nachází u každého vchodu do budovy A, B i C. Ohleduplnost je lidská ctnost – nejen, že tím můžete značně předejít vzniku vlastní choroby, ale můžete zároveň ovlivnit to, zda se nakazí viry a bakteriemi, jimiž jste nositeli vy, jiné osoby.

Ve dnech 13. 05. – 22. 05. 2022 bude z důvodu kaplanovy dovolené uzavřena nemocniční kaple. V naléhavém případě lze kontaktovat kaplana – Viliama Matějku – na tel. 602 107 680.

PRO PACIENTY: Připomínáme, že již druhým týdnem běží na vybraných lůžkových odděleních naší nemocnice projekt pod záštitou MZ ČR hodnotící spokojenost hospitalizovaných pacientů s poskytovanou péčí. Budeme rádi, když se zapojíte i vy. Veškeré potřebné informace o dotazníkovém šetření podá ošetřující personál.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu