Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Aktuální pravidla pro návštěvy k 8.6.2021

Vážení spoluobčané, vzhledem k nepříliš příznivé epidemiologické situaci v našem regionu jsou i nadále zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních kromě odd. LDN a odd. Šestinedělí.

Na LDN může každý pacient přijmout každý den jednu návštěvu čítající max. jednu osobu. Na odd. Šestinedělí je vstup povolen výhradně otci dítěte (partnerovi maminky). V obou případech musí příchozí splňovat následující podmínky pro povolení návštěvy:

1) Příchozí musí být vybaven respirátorem bez výdechového ventilu (např. FFP2 nebo KN 95), a je povinen dodržovat všechna zavedená režimová opatření a respektovat pokyny zdravotnického personálu.

2) Zároveň musí splňovat minimálně jeden z těchto uvedených předpokladů:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nutno doložit dokladem,

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nutno doložit dokladem,

  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19, nutno doložit národním certifikátem,

  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního testu (antigenního, PCR) neuplynulo více než 180 dní,

  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nebo studentů stanoveného jiným mimořádným opatřením MZ ČR nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem nebo školským zařízením, s negativním výsledkem, nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele, školy nebo čestným prohlášením.

Návštěvní hodiny: odd. LDN – denně 14:00-16:00 hod. a odd. Šestinedělí – denně 15:00-17:00 hod.

Přítomnost třetí osoby u porodu je možná pouze v případě, že příchozí splní veškeré předpoklady pro návštěvníky na odd. LDN a Šestinedělí (viz výčet výše) a zároveň budou splněny následující podmínky:

  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

  • bude zamezeno kontaktu třetí osoby s ostatními rodičkami.

Uvedená pravidla jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které nabylo účinnosti dnem 8. 6. 2021.

Děkujeme za pochopení a respektování nastavených pravidel. Chráníme naše pacienty.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu