Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Antigeny – omluva objednaným

Od pondělí 2. srpna byla prodloužena provozní doba odběrového centra. Reagovali jsme tak na zvýšenou poptávku veřejnosti po testování v letním období a cílem tedy bylo uspokojit co nejvíce osob. Tento přechod s sebou ovšem nesl také úpravu provozní doby testovacího místa a v souvislosti s tím měl být všem objednaným zaslán informativní mail o změně.

Z důvodu technického pochybení na straně poskytovatele služby (správce rezervačního systému, jímž není naše organizace) jste však s novými fakty obeznámeni nebyli. Nicméně i přesto se vám za toto pochybení a komplikace, které vám byly způsobeny, opravdu upřímně omlouváme.

Objednání na antigenní test je nutné provést znovu.

Děkujeme za pochopení. Nemocnice

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu