Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Covid-19: Třetí dávka vakcíny

MZ ČR schválilo aplikaci třetí dávky vakcíny proti Covidu-19 za následujících podmínek:

1. Podání třetí dávky je dobrovolné a je podmíněno odstupem 8 měsíců od ukončeného očkování proti onemocnění Covid-19.

2. Podání posilovací dávky se bude týkat těchto vybraných zájmových skupin:

  • pracovníci ve zdravotnictví a ochraně veřejného zdraví,

  • pracovníci v sociálních službách a v péči o jiné osoby,

  • pracovníci ve školství a akademici,

  • pracovníci resortu Ministerstva obrany,

  • pracovníci kritické infrastruktury (policie, IZS, krizové štáby, energetika, bezpečnostní sbory) a

  • ostatní pracovníci a senioři.

3. Registrace bude, stejně jako doposud, probíhat prostřednictvím centrálního rezervačního systému, a její spuštění se předpokládá ke dni 20. září 2021. Očkování v NsP bude navíc i nadále možné také bez registrace.

4. Informace o možnosti očkování vám bude včas zaslána na tel. číslo, které jste uvedli při registraci. Není proto třeba nikam volat.

5. Očkování v českolipské nemocnici bude probíhat za stávajícího režimu – tj. výhradně očkovací látkou Comirnaty, v očkovacím centru v areálu nemocnice, ve dnech pondělí a čtvrtek vždy od 14 do 21 hodin.

Podrobné informace viz https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu