Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Dodávky vody kompletně obnoveny

Včera 25. května v odpoledních hodinách došlo v areálu nemocnice k havárii vody, kterou zapříčinily výkopové práce. Havárie způsobila odstávku dodávek vody ve všech budovách nemocnice. Bylo nutné okamžitě reagovat a zajistit vodu pro pacienty na lůžkových odděleních pro dialýzu a další. Do okolních nemocnic jsme byli nuceni odklonit zdravotnickou záchranou službu.

Společnost SČVAK okamžitě zareagovala a na místo vyslala speciální tým, který měl závadu co nejrychleji odstranit. Zanedlouho byly do nemocnice přivezeny cisterny s pitnou vodou, které nám hasičský záchranný sbor Česká Lípa pomohl připojit na oddělení kde probíhá dialýza. Na pomoc s roznáškou pitné vody pro pacienty umístěné na lůžkách, přišla pomoci Městská policie Česká Lípa, dobrovolní hasiči a další dobrovolníci. Zanedlouho po ohlášení havárie byla nalezena příčina a za další dvě hodiny byla odstraněna. Následovalo postupné napouštění nemocničního vodovodního řádu. Již v 16 hodin jsme opět začali přijímat zdravotnickou záchranou službu a zanedlouho poté byl celý systém kompletně obnoven.
Velké poděkování patří všem záchranným složkám, hasičskému sboru Česká Lípa, Městské policii, dobrovolným hasičům a dalším dobrovolníkům, stejně tak všem zaměstnancům nemocnice, kteří přispěchali na pomoc.
Děkujeme také společnosti SČVAK za rychlé řešení této nepříjemné situace.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu