Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Dopravní uzavírka v okolí NsP

Z důvodu uzavírky na silnici č. 262 (křižovatka ul. U Ploučnice a ul. Pivovarská), účinné od 01. 06. 2021 do 30. 09. 2021, mohou být dotčeny některé linky MHD - spoje mohou vynechávat zastávky v okolí nemocnice. Motoristé ze směru od Zákup mohou využít obousměrné objízdné trasy po ul. Liberecká.

Při plánované návštěvě nemocnice vč. očkovacího centra v areálu NsP tedy doporučujeme ověření aktuálního dopravního stavu a omezení v okolí. Zároveň je pak nutné počítat i s mírným zdržením kvůli zvýšené dopravě na objízdných trasách (zejména pak v ul. Moskevská, Purkyňova, Liberecká).

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu