Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Harmonizační den SZŠ Česká Lípa

V pondělí se v naší nemocnici konal tzv. harmonizační den SZŠ a SOŠ Česká Lípa pro studenty prvního ročníku oboru Praktická sestra.

Účelem projektu bylo především seznámit studenty s prostředím nemocnice, v níž budou po dobu svého studia vykonávat odbornou praxi, a osobně jim představit vrchní sestry a vedoucí nelékařské pracovníky, s nimiž se budou v průběhu svého působení v nemocnici setkávat. Zároveň se jednalo o první společnou akci, při které se studenti mohli vzájemně lépe poznat.

Děkujeme všem za účast, a od druhého ročníku se budeme těšit na opětovné shledání. Tentokrát však už přímo na oddělení a hlavně – v bílém:-)

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu