Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Konference Peerů a Interventů

Ve středu u nás proběhla konference s názvem Psychosociální podpora jako součást péče o zdravotníka. Témata byla zaměřena z části teoreticky, a pro lepší a ucelenou představu o dané problematice z části formou představení a rozebrání různých kazuistik.

Zájem o účast z řad zdravotníků byl veliký, a dá se říci, že konference volně navazovala na seminář o agresívním chování pacientů či jejich příbuzných vůči zdravotníkům, jenž u nás přednášel strážník Městské policie Česká Lípa, a který se pro velký úspěch konal na půdě NsP již celkem třikrát.

Za opravdu zajímavou přednášku děkujeme jednak našim nemocničním peerům a interventům, a jednak našemu hostujícímu přednášejícímu Antonínovi Hoffmannovi ze ZZS Turnov.

Je důležité vědět, že vedle nás existují lidé, na něž se mohou nejen zdravotníci, ale všichni zaměstnanci nemocnice v případě nouze obrátit.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu