Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Manažerský kurz pro vrchní nelékařský personál

Vedoucí nelékařští pracovníci (vrchní sestry) jsou základním kamenem každého oddělení, bez jejich práce by nemohla správně fungovat.

Vedoucí nelékař plní roli manažera, zprostředkovatele a koordinátora, zároveň musí být špičkou v kvalitě ošetřovatelské péče, za kterou na svém oddělení nese odpovědnost.

Snažíme se, aby naši vedoucí nelékaři měli dostatečnou podporu, kterou sami dávají svým kolegům.

V letošním roce jsme proto zorganizovali vzdělávací aktivity rozdělené do tří dvoudenních školení, která se zaměřovala na měkké dovednosti (tzv. soft skills), zahrnovala například schopnost jedince komunikovat s ostatními, řešit konflikty, asertivitu, kreativní a zároveň strategické myšlení, samostatnost a neméně podstatnou empatii. Důležitou součástí školení byla i odolnost vůči stresu a psychohygiena. Vzdělávací aktivity jsou hrazeny z projektu EU Kaleidoskop ve spolupráci s OHK Liberec.

Vedoucí nelékaři se školení účastnili společně, probíhalo v prostorách nemocnice a součástí byl i dvoudenní výjezd do nedalekého Cvikova. To mělo za výsledek utužení vztahů mezi jednotlivými primariáty a naši vedoucí nelékaři tak odjížděli plní dojmů a nadšení.

Děkujeme, vážíme si vaší práce a odhodlání!

© 2023 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu