Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Město poskytlo NsP dotaci

Zastupitelstvo města Česká Lípa se dne 4. 5. 2022 usneslo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve prospěch Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. ve výši 270.240 Kč.

Dotace byla poskytnuta z programu města na podporu registrovaných sociálních služeb a je součástí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené Libereckým krajem.

Více viz tisková zpráva: https://www.nemcl.cz/nemocnice/pro-media/mesto-ceska-lipa-poskytlo-nemocnici-neinvesticni-dotaci.

© 2023 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu