Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Milostivé léto pomáhá dlužníkům

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. spadá jako organizace do programu oddlužení známého jako „Milostivé léto“. Tímto nabízíme dlužníkům možnost umořit své pohledávky vůči nemocnici, které byly předány do exekučního řízení, za podmínky úhrady jistiny, což je původní dluh, který dlužníkovi vznikl (např. za ošetření, nezaplacené regulační poplatky, za využívání nadstandardního pokoje apod.) a paušálního poplatku exekutorovi ve výši 1.500 Kč bez DPH, což činí 1.815 Kč včetně DPH (paušální poplatek je jednotný pro všechny dlužníky).

Splatí-li dlužník jistinu + poplatek exekutorovi v určeném termínu, tj. do 30. 11. 2022 a exekutorovi sdělí, např. v poznámce platby, že se jedná o výše uvedený institut „Milostivé léto“, dojde k zastavení exekuce a dlužníkovi tedy budou odpuštěny veškeré další náklady spojené s uplatněním dluhu (např. náklady na soudní poplatky, odměnu advokáta, exekuční náklady, úroky, penále…).

Příklad: Dlužník vytvořil dluh ve výši 5.000 Kč. V průběhu let, kdy dlužník svůj dluh neuhradil a nereagoval na výzvy nemocnice, došlo k navýšení o další náklady, a celková dlužná částka se tak vyšplhala na 40.000 Kč. V rámci „Milostivého léta“ má dlužník příležitost splatit dluh 6.815 Kč, a zbavit se tak nadobro svého dluhu, aniž by musel platit zbylých 33.185 Kč (40.000-6.815). Dojde tak k zastavení exekuce ve výrazně kratším čase a dlužník se zbaví svých dluhů podstatně levněji, což se pozitivně odrazí na kvalitě jeho života.

Touto cestou vyzýváme všechny dlužníky, kteří mají zájem o splacení svého dluhu v rámci „Milostivého léta“, aby kontaktovali přiděleného exekutora, který s nimi celou situaci dořeší, tj. sdělí jim aktuální výši jistiny dluhu a platební údaje pro zaplacení.

© 2023 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu