Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Modernizace Interny 2 dokončena

Částečná modernizace Interny 2, která spočívala především ve výmalbě, opravě elektroinstalace a podhledů, položení nových podlahových krytin a v dílčích stavebních opravách pokojů, chodby a jídelny, byla tento týden dokončena.

Interna 2 se nyní nachází ve 3. podlaží v místech, kde byla před začátkem modernizace umístěna lůžková část odd. Léčebné rehabilitace.

Odd. lůžkové rehabilitace tak bylo nově přemístěno na 4. podlaží nemocnice. Pacienti RHB si však na svou novou lamelu ještě pár měsíců počkají, neboť na opravu Interny téměř bezprostředně naváže celková modernizace této neambulantní části oddělení, která by měla být hotová na jaře roku 2023. Pacienti hospitalizovaní na odd. RHB jsou proto i nadále dočasně umístění na 7. podlaží nemocnice.

Pacientům i návštěvníkům se tímto omlouváme za zvýšený hluk a prašnost, kterou s sebou navazující opravy ponesou.

© 2023 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu