Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Nová ambulance dětské ergoterapie

Ergoterapie hraje klíčovou roli v rehabilitační péči o děti, přičemž hra a zábava jsou její hlavními terapeutickými nástroji. Správně vybrané hry dokáží děti motivovat, stimulovat a učit.

 

Naše ergoterapeutka

Naše milá a ochotná ergoterapeutka Bc. Petra Dvořáková má vysokoškolské vzdělání v oboru ergoterapie, které si stále doplňuje odbornými kurzy.

 

Bc. Petra Dvořáková

Bc. Petra Dvořáková

Ergoterapeut

+ 420 487 954 911
petra.dvorakova1@nemcl.cz

Recepce rehabilitačního oddělení

Recepce rehabilitačního oddělení

+420 487 954 650
rehabilitace@nemcl.cz

Najdete nás

Najdete nás

Budova C - Dětské oddělení podlaží -1

Na co se zaměřujeme?

Podporu sebeobsluhy a soběstačnosti v domácím i školním prostředí

Rozvoj jemných i hrubých motorických dovedností

Integrace primárních reflexů

Koordinaci pohybu a rovnováhy

Podporu psychomotorického vývoje

Podporu senzorických schopností a grafomotoriky

Zlepšení pohyblivosti horní končetiny

Kognitivní a exekutivní funkce (paměť, pozornost, schopnost učení)

Pomáháme s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a s úpravou domácího a školního prostředí

 

Věnujeme se a zaměřujeme se na děti s  dětskou mozkovou obrnou,  parézami, vývojovými problémy, poruchami autistického spektra (PAS), potížemi  s pozorností a hyperaktivitou, které by se následně negativně projevily ve školním věku dítěte (ADD/ADHD), poruchami senzorického zpracování (SPD) vývojovou dysfázií či opožděným vývojem řeči, s dyspraxií nebo poruchou vývojové koordinace (DCD), s poruchou učení – nepozornost, koncentrace, prostorová orientace, s Downovým syndromem či  s duševními obtížemi

 

Doporučení od lékaře

Doporučení k ergoterapii získáte od vašeho dětského lékaře či psychologa, logopeda, fyzioterapeuta, případně jiného specialisty. Poukaz následně vystaví pediatr nebo přímo lékař rehabilitačního oddělení NsP Česká Lípa.

 

Spolupráce s pojišťovnami

 Ambulance dětské ergoterapie v rámci Nemocnice Česká Lípa má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

V případě, že není indikace od lékaře, poskytujeme služby i za přímou úhradu.

 

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu