Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Nové opatření GŘ od 23. 07.

Nařízení generálního ředitele NsP Česká Lípa, a. s. platné od 23. 07. 2022

V návaznosti na celkovou aktuální epidemiologickou situaci nařizuji s platností od soboty 23. 07. 2022 dodržování následujících opatření v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.:

  1. Pro všechny návštěvy hospitalizovaných pacientů na odděleních platí povinnost nosit ústenky.

  2. Pro všechny osoby s respiračním onemocněním, které se budou pohybovat v budovách NsP, platí povinnost nosit ústenku.

  3. Pro všechny pacienty docházející na hemodialýzu platí povinnost krýt si nos a ústa ústenkou i během samotného procesu dialýzy.

Zároveň doporučuji zakrývání dýchacích cest ústenkou všem osobám starším 60 let, které se pohybují ve vnitřních prostorách NsP.

Děkuji za pochopení a dodržování uvedených opatření.

Ing. Pavel Marek
Předseda představenstva a generální ředitel
NsP Česká Lípa, a. s.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu