Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

NOVĚ: Vyšetření prsu pomocí MR

Od října jsme pro vás rozšířili spektrum nabízených vyšetření pomocí magnetické rezonance o vyšetření prsu. MRM je vyšetřovací technika prováděná za pomoci kontrastní látky. Proti klasickým mamo-diagnostickým metodám (mamografii a ultrasonografii), poskytuje informaci nejen morfologickou, ale i funkční. Díky tomu má i karcinom minimálního vzrůstu nebo karcinom rostoucí v denzní tkáni větší šanci na odhalení.

Na vyšetření se pacientka dostaví s řádně vyplněnou žádankou po předchozím objednání na tel. čísle 487 954 193. Vyšetření bude prováděno nalačno (2 hod. před vyšetřením) a bez další jiné přípravy. Pouze v případě, že je pacientka alergická na kontrastní látku např. z CT, prosíme o přípravu prednisonem  13, 7 a 1 hodinu před vyšetřením.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu