Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Očkovací centrum - novinky

Od 27. 12. 2021 mohou očkování 3. posilovací dávkou podstoupit osoby starší 30 let a rizikoví, chronicky nemocní pacienti již po 5 měsících. Pro ostatní zůstává možnost aplikace posilovací dávky po 6 měsících od dokončeného očkování.

Pro děti ve věku 5-11 let byl otevřen první očkovací den, a to ve středu 12. 01. 2022 v čase od 15 do 18 hodin. Upozorňujeme, že tento termín je vyhrazen pouze přihlášeným dětem. V případě zájmu lze informaci o očkování zapsat do očkovacího průkazu dítěte.

Na Českolipsku očkuje současně s naším očkovacím centrem již celkem 21 praktických lékařů.

Ke dnešnímu dni bylo v OČC NsP podáno více než 83.000 dávek vakcíny proti Covid-19.

Vedení nemocnice by tímto chtělo zároveň poděkovat celému týmu očkovacího centra za jeho celoroční práci. Očkování bylo v NsP spojeno s mnoha přesuny, s bez počtem změn, na které muselo být neodkladně reagováno, s kladnými i negativními emocemi pacientů... ale vy jste to všechno zvládli na jedničku, a za to vám patří náš velký dík.

Zároveň bychom chtěli poděkovat našim pacientům, kteří se rozhodli využít k vakcinaci právě našeho očkovacího centra. Ačkoli někdy se dařilo více a někdy méně, vězte, že vždy jsme se snažili dávat do naší práce všechno. A přesně to budeme dělat i ten následující rok.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu