Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Novinky z očkovacího centra

Máme příjemnou zprávu pro zájemce o očkování – do konce roku jsme navýšili počet očkovacích dnů, a očkovat tedy budeme i mezi svátky – konkrétně 27. a 28. 12. 2021 standardně mezi 14. a 21. hodinou.

Očkování je určeno výhradně registrovaným zájemcům. Nicméně v případě přebytku vakcíny lze aplikovat zbývající dávky také nepřihlášeným zájemcům, a to v čase mezi 18. a 19. hodinou – tato služba je však nenároková.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat Sboru dobrovolných hasičů z České Lípy, kteří doplnili tým strážníků Městské policie Česká Lípa, a od pondělí vypomáhají v očkovacím centru jako třídiči příchozích i osoby dohlížející nad pořádkem. Díky aktivnímu zapojení hasičů a policistů již nedochází k žádným znatelným prodlevám, vše má svůj řád a celý systém funguje již „ode dveří“ tak, jak má, tj. oproštěn od nevhodného slovního napadání personálu, předbíhání ostatních zájemců apod. Děkujeme.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu