Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Oč. centrum - aktualizované informace

Od pondělí 12. 04. 2021 se k očkování mohou nově registrovat také chronicky nemocné osoby s nižší prioritou (tzv. druhá skupina). Stejně jako u pacientů s chronickým onemocněním s vysokým rizikem průběhu covid-19 (první skupina) bude přihlašování probíhat na základě ambulantním lékařem vydaného kódu, a pacient bude povinen předložit svou lékařskou zprávu k nahlédnutí v místě očkování. Seznam diagnóz, které umožňují prioritní registraci k očkování, naleznete zde:  https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

Ve středu 14. 04. 2021 pak bude spuštěna registrace k očkování pro osoby starší 65 let včetně.

Připomínáme, že registrace musí být provedena na portálu https://registrace.mzcr.cz/. Po úspěšné registraci (a nejpozději do 72 hodin od získání PIN2) je nutné provést rezervaci termínu na odkazu http://rezervace.mzcr.cz/. Certifikát bude očkovanému vystaven bezprostředně po aplikaci druhé dávky vakcíny.

Pro další informace vztahující se k očkování navštivte stránku https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ nebo volejte linku 1221.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu