Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Oč. centrum - NsP nebo KD Crystal?

Reagujeme na nejčastěji pokládaný dotaz občanů Českolipska: „Již mám stanovený termín očkování. Proběhne výkon v KD Crystal nebo v nemocnici?“

Pokud jste do 21. 02. 2021 byli naočkováni první dávkou vakcíny v českolipské nemocnici, přijdete sem (na Centrální příjem do Traumatologické ambulance v přízemí budovy A) i na druhou dávku vakcíny v termínu, který vám byl určen.

Pokud jste přihlášeni na aplikaci první dávky vakcíny na kterýkoli den, jenž nastane od 22. 02. 2021 včetně, vaše kroky budou směřovat na očkování do KD Crystal ve stanovený termín (a to i přesto, že jste se přihlásili na očkování do NsP). Pokud by došlo ke změně určeného termínu a/nebo času, bude vám to oznámeno telefonicky.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu