Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Očkování dětí ve věku 12-15 let

Dnem 1. 7. 2021 bude spuštěna registrace dětí k očkování proti Covid-19.

Pro očkování dětí je vyhrazen samostatný box a termín očkování každý čtvrtek v době mezi 17. a 19. hodinou. Během této doby je zároveň zajištěna bezprostřední dostupnost pediatra z lůžkové části Dětského oddělení.

Písemný souhlas s výkonem a dotazník pro očkované děti bude zákonný zástupce vyplňovat na místě. V případě druhé dávky je možné zplnomocnit jako doprovod na očkování i jinou osobu než je zákonný zástupce, a to prostřednictvím speciálního formuláře, který si lze vyzvednout během aplikace první dávky vakcíny.

Budete-li chtít zapsat údaj o vakcinaci do očkovacího průkazu dítěte, vezměte ho, prosím, s sebou (dodatečně lze nechat zapsat i vaším obvodním pediatrem).

I v případě očkování dětí lze každý čtvrtek využít naše vakcinační okénko, více viz: https://www.nemcl.cz/nemocnice/novinky/ockovani-na-pockani

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu